NL    FR
Contact      
  De Regie der Gebouwen
  Home
  Bevoegdheden
  Directiecomité
  Structuur
  Administratief reglement
  Vacatures
  Verkopen
  Milieubeleid
  Integriteit
 
Activiteiten
  Werven/Realisaties
   

Vlaanderen
Brussel
Wallonië
Internationaal

  Publicaties
  Persberichten
  Overheidsopdrachten
  1.  Onze bestekken
  2.  Indienen van een offerte / kandidatuurstelling
  3.  Lopende opdrachten
  4.  Free Market
  5.  Nuttige links
  6.  Andere documenten
  Varia
  Contact - Toegang
  Klacht
  Links
  Lid van PuRE-net
 
  U bent hier: Home > Bevoegdheden

De Regie der Gebouwen: de vastgoedexpert van de Belgische Staat

De Regie der Gebouwen werd in 1971 opgericht als een parastatale A en staat onder de bevoegdheid van de heer Jan Jambon, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse zaken en de Regie der Gebouwen. De Regie der Gebouwen is een autonome instelling van openbaar nut.

De Regie der Gebouwen zorgt dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federale architecturaal patrimonium in stand.

Integriteit, professionalisme, samenhorigheidsgevoel, teamgeest en verantwoordelijkheid zijn haar kernwaarden.

Voor de huisvesting van de federale ambtenaren huren wij kwalitatieve kantoren in of treden wij op als bouwheer.

Bij het huren van kantoorruimte wordt nauwlettend rekening gehouden met de specifieke behoeften van onze klanten. Bij nieuwbouw besteden wij bijzondere aandacht aan de globaal bouwkundige kwaliteit van de bouwplannen. Deze kwaliteit wordt ondermeer bepaald door de functionele geschiktheid van het gebouw, de beoogde levensduur, de esthetische kwaliteit en de stedenbouwkundige inplanting in de bestaande omgeving, de kostprijs, de onderhoudskosten en het duurzaam energiegebruik.

Deze functionele en goed bereikbare gebouwen dragen bij tot een goede dienstverlening aan de burger.

Naast kantoorgebouwen omvat onze vastgoedportefeuille enkele schitterende monumentale gebouwen en historische sites uit diverse tijdperken die dikwijls van grote historische en bouwkundige waarde zijn. Sinds jaren breiden wij onze knowhow uit inzake restauratie- en conservatietechnieken. Daar waar het kan, geven wij een nieuwe, functionele bestemming aan deze historische gebouwen en sites. Elk jaar slagen wij erin om aan enkele waardevolle gebouwen en monumenten hun uitstraling van weleer terug te geven. Zo zorgen wij er ook voor dat dit architecturaal patrimonium voor de volgende generaties wordt gevrijwaard.

Wij voeren ook de verbintenissen uit inzake infrastructuur die de Federale staat is aangegaan met internationale instellingen, zoals bijv. de Europese Scholen. Op verzoek, werken wij samen met andere openbare diensten evenals met internationale instellingen, zoals die van de Europese Unie. Daarnaast staan wij in voor de infrastructuur van het Belgisch studentenhuis te Parijs (Biermans-Lapôtre) en voor de Academia Belgica te Rome. Bij de organisatie van internationale en wereldtentoonstellingen (Mailaan 2015, Shanghai 2010) waar België vertegenwoordigd wordt met een Belgisch paviljoen, wordt er beroep gedaan op onze knowhow.

Met 830 gebouwen in eigendom (4,58 miljoen m²) en 366 gehuurde gebouwen (2,8 miljoen m²) is de Regie der Gebouwen een van de belangrijkste vastgoedbeheerders van het land (ref. september 2015). De Regie der Gebouwen is geen eigenaar van de goederen die ze voor rekening van de Belgische staat beheert.

Ons klantenbestand bestaat uit onder meer:

De realisatie van ieder project is steeds de vrucht van een succesvolle samenwerking tussen de verschillende partners.

Dankzij haar kwalitatieve dienstverlening en haar specifieke en unieke knowhow op het vlak van bouw, restauratie en vastgoed, is de Regie der Gebouwen de vastgoedexpert van de federale overheid.

Onze projecten

Gerechtsgebouwen
Gerechtsgebouwen

Het Koninklijke Museum voor Kunst en geschiedenis
Het Koninklijke Museum voor Kunst en geschiedenis

De gevangenissen
De gevangenissen

Het Muziekinstrumentenmuseum
Het Muziekinstrumentenmuseum

De federale overheidsdienst Financiën
De federale overheidsdienst Financiën

De Koninklijke Muntschouwburg
De Koninklijke Muntschouwburg

Het Algemeen Rijksarchief
Het Algemeen Rijksarchief


© Regie der Gebouwen - Het hoofdbestuur : Gulden Vlieslaan 87 bus 2 - 1060 Brussel
Alg. Tel: +32 (0)2 541 65 11 - Alg. Fax: +32 (0)2 541 71 94