NL    FR
Contact      
  De Regie der Gebouwen
  Home
  Bevoegdheden
  Directiecomité
  Structuur
  Administratief reglement
  Vacatures
  Verkopen
  Milieubeleid
  Integriteit
 
Activiteiten
  Werven/Realisaties
   

Vlaanderen
Brussel
Wallonië
Internationaal

  Persberichten
  Overheidsopdrachten
  1.  Onze opdrachtdocumenten
  2.  Indienen van een aanvraag tot deelneming / offerte
  3.  Free Market
  4.  Nuttige links
  5.  Andere documenten
  Varia
  Contact - Toegang
  Klacht
  Links
  Lid van PuRE-net
 
  U bent hier: Home > Bevoegdheden

De Regie der Gebouwen: de vastgoedexpert van de Belgische Staat

De Regie der Gebouwen is de vastgoedexpert van de federale overheid en werd in 1971 opgericht als een instelling van openbaar nut (parastatale A). Zij staat onder de bevoegdheid van de heer Jan Jambon, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse zaken en de Regie der Gebouwen.

Integriteit, professionalisme, samenhorigheidsgevoel, teamgeest en verantwoordelijkheid zijn onze kernwaarden.

Onze core business bestaat uit vastgoedbeheer, facility management en renovatie/restauratie- en bouwprojecten.

Wij beheren circa 7,3 miljoen m² verspreid over zo'n 1 165 gebouwensites. Hiervan zijn 818 sites eigendom van de federale staat (4,6 miljoen m²) en worden 358 sites gehuurd (2,7 miljoen m²). (ref. februari 2016). De Regie der Gebouwen is geen eigenaar van de goederen die ze voor rekening van de Belgische staat beheert.

Wij bieden een kwalitatieve werkomgeving aan de federale overheidsdiensten (Financiën, Justitie, Federale politie, enz.) en houden het federale architecturaal patrimonium in stand.

Bij het huren van kantoorruimte wordt rekening gehouden met de specifieke behoeften van onze klanten. Bij nieuwbouw wordt bijzondere aandacht besteed aan de globaal bouwkundige kwaliteit van de bouwplannen. Deze kwaliteit wordt onder meer bepaald door de functionele geschiktheid van het gebouw, de naleving van de federale oppervlaktenorm, de beoogde levensduur, de esthetische kwaliteit en de stedenbouwkundige inplanting in de bestaande omgeving, de kostprijs, de onderhoudskosten en het duurzaam energiegebruik.

Functionele en goed bereikbare gebouwen dragen bij tot een goede dienstverlening aan de burger.

Naast kantoorgebouwen omvat onze vastgoedportefeuille enkele schitterende monumenten en historische sites.

Daarnaast voeren wij de verbintenissen uit inzake kantoorinfrastructuur die de Federale staat is aangegaan met internationale instellingen, zoals bijv. de Europese Scholen. Op verzoek werken wij samen met andere openbare diensten evenals met internationale instellingen, zoals die van de Europese Unie.

Bij de organisatie van internationale en wereldtentoonstellingen (Milaan 2015, Shanghai 2010) stellen wij onze knowhow ter beschikking voor de realisatie van het Belgisch paviljoen.

Onze klanten zijn onder meer:

Onze projecten

Gerechtsgebouwen
Gerechtsgebouwen

Het Koninklijke Museum voor Kunst en geschiedenis
Het Koninklijke Museum voor Kunst en geschiedenis

De gevangenissen
De gevangenissen

Het Muziekinstrumentenmuseum
Het Muziekinstrumentenmuseum

De federale overheidsdienst Financiën
De federale overheidsdienst Financiën

De Koninklijke Muntschouwburg
De Koninklijke Muntschouwburg

Het Algemeen Rijksarchief
Het Algemeen Rijksarchief


© Regie der Gebouwen - Het hoofdbestuur : Gulden Vlieslaan 87 bus 2 - 1060 Brussel
Alg. Tel: +32 (0)2 541 65 11 - Alg. Fax: +32 (0)2 541 71 94