NL    FR
Contact      
  De Regie der Gebouwen
  Home
  Bevoegdheden
  Directiecomité
  Structuur
  Administratief reglement
  Vacatures
  Verkopen
  Milieubeleid
  Integriteit
 
Activiteiten
  Werven/Realisaties
   

Vlaanderen
Brussel
Wallonië
Internationaal

  Persberichten
  Overheidsopdrachten
  1.  Onze opdrachtdocumenten
  2.  Indienen van een aanvraag tot deelneming / offerte
  3.  Free Market
  4.  Nuttige links
  5.  Andere documenten
  Varia
  Contact - Toegang
  Klacht
  Links
  Lid van PuRE-net
 
  U bent hier: Home > Administratief reglement

Administratief reglement– versie 2011

Het Administratief reglement – versie 2011 van de Regie der Gebouwen regelt de wederzijdse rechten en verplichtingen van de Regie der Gebouwen en haar klanten (de gehuisveste overheidsdiensten). De federale Ministerraad keurde het reglement goed op 1 juni 2011.

Het oude “Administratief onderhoudsreglement – versie 1973” blijft bij wijze van overgangsmaatregel van toepassing op de situaties die ontstaan zijn voorafgaand aan de publicatie van het nieuwe reglement (bijvoorbeeld de afhandeling van schadegevallen).

De onderhoudscontracten die werden afgesloten op basis van het oude “Administratief onderhoudsreglement – versie 1973” blijven verder lopen tot de contractueel bepaalde einddatum. Daarna worden nieuwe onderhoudscontracten afgesloten op basis van het nieuwe reglement.

Administratief reglement – versie 2011

© Regie der Gebouwen - Het hoofdbestuur : Gulden Vlieslaan 87 bus 2 - 1060 Brussel
Alg. Tel: +32 (0)2 541 65 11 - Alg. Fax: +32 (0)2 541 71 94