Industrieel ingenieur

Arnaud Gobert werkt als industrieel ingenieur bij de Operationele Dienst Brussel, voor de pijler Bouw & Renovatie.

Waaruit bestaat je werk precies?

Mijn werk omvat twee aspecten: het eerste aspect betreft de facility, met andere woorden het technisch beheer en het onderhoud op vlak van HVAC van de federale gebouwen waarvoor ik verantwoordelijk ben, zoals het Jubelpark of de Space Pole in Brussel. Het tweede aspect is het projectenbeheer in het kader van renovatie of bouw.

Hoe verloopt een typische werkdag bij jou?

Na een koffietje met de aanwezige collega’s besteed ik over het algemeen mijn ochtenden aan administratief werk zoals de opmaak van vergaderingsverslagen, het administratief beheer voor gebouwen of de ondertekening van facturen.
De namiddag is dan weer vaak gericht op de meer uitvoerende kant van de job, zoals een werfbezoek of een afspraak voor het oplossen van technische problemen in een gebouw. 

Welke aspecten van je werk doe je het liefst?

Ik hou in het bijzonder van het beheer van projecten. Het feit om te kunnen samenwerken aan omvangrijke en minder omvangrijke projecten, zowel met collega’s als met de algemene aannemers, of te kunnen deelnemen aan de studie van de projecten waarbij ik betrokken ben. Dit laat toe om veel kennis op te doen, maar ook om verschillende meningen te horen en zo de uitgevoerde keuzes te optimaliseren.

Op welk project ben je fier of heb je graag gedaan?

Ik ben momenteel verantwoordelijk voor de renovatiewerf van de drugslaboratoria van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Het is een werf waarvoor ik de verantwoordelijkheid van alle technieken heb overgenomen, hoewel ik uiteraard bijgestaan word door mijn waardevolle collega’s. Het is de eerste werf waar ik verantwoordelijk ben voor het volledige project en niet enkel voor het HVAC-gedeelte. Ik sta er dus nog meer op dat alles zo goed mogelijk verloopt en dat de bezetter tevreden is met de uitgevoerde werken.

Hoe is de sfeer binnen je team en bij de Regie der Gebouwen in het algemeen?

De sfeer, zowel binnen de Regie der Gebouwen in het algemeen als binnen mijn dienst, is zorgzaam en zeer joviaal. Er kan steeds gerekend worden op de één of de andere collega om hulp of advies te krijgen.

Werk je vaker in team of eerder autonoom?

Dit hangt af van de uit te voeren taken. Voor het administratief gedeelte werk ik meestal autonoom, maar voor het deel projectbeheer werk ik vooral in team. Ik zou dus zeggen 50/50.

Welke voordelen biedt de Regie der Gebouwen als werkgever?

De Regie biedt veel voordelen als werkgever, maar voor mij persoonlijk is één van de grootste voordelen de verhouding tussen het werk, het loon en de flexibele werkuren. Dit laat een goed evenwicht toe tussen het werk en het gezinsleven.
Hoewel het loonpakket interessant is, vooral voor jonge mensen, vormt de aard van de hele federale vastgoedportefeuille één van de voornaamste aantrekkingspunten. Werken aan musea, wetenschappelijke instellingen of enorme kantoorgebouwen, zoveel gebouwen met verschillende functies, dit alles maakt het een gevarieerde job met uitdagingen van verschillende aard.