Als vastgoedbeheerder van de Belgische staat moet de Regie der Gebouwen het voorbeeld geven op vlak van energie-efficiëntie en duurzame ontwikkeling.

De vergroening van haar vastgoedportefeuille en het beperken van de impact op het milieu van de gebouwen die ze beheert, maken dus integraal deel uit van haar doelstellingen.

Ze doet dit door bij elk project waar dit mogelijk is, verschillende aspecten toe te passen om de biodiversiteit te bevorderen, zoals:

 • de inrichting van groendaken en -gevels, zoals voor: ;
 • moestuinen, boomgaarden, bloemenweiden,... aan te planten;
 • de buitenomgevingen zo ecologisch mogelijk in te richten.

Verschillende voorbeelden van projecten

Andere acties rond biodiversiteit

Sinds 2022 maakt de Regie der Gebouwen gebruik van een performantiebestek dat een minimumniveau op vlak van vergroening voorschrijft:

 • Groendaken: 50% van de platte daken in het project moeten groendaken zijn, alle platte daken van meer dan 100 m² moeten groendaken zijn, ...
 • Bestrijding van lichtvervuiling: verlichtingstoestellen gebruiken waarvan de lichtbundel naar beneden gericht is, de straling van een licht dat neigt naar ultraviolet vermijden, ...
 • Beheer van groene ruimtes: laattijdig maaien, verbod op het gebruik van pesticiden, gebruik van inheemse en hypoallergene soorten, ...
 • Verplichting om een minimale biodiversiteitspotentieel-oppervlaktefactor (BAF) te bereiken.

In 2021 implementeerde de Regie der Gebouwen een interne richtlijn waarin meerdere thema’s zijn opgenomen rond bouwduurzaamheid, waaronder het behoud van de biodiversiteit.

BiodiversiScape

De Regie der Gebouwen is één van de partners van dit project van het project “BiodiversiScape”, gelanceerd in 2022 door de FOD Volksgezondheid en Milieu.

In dit kader bezorgde ze een lijst van potentiële pilootprojecten. Het eerste sensibiliseringsproject werd gelanceerd in 2023 en betreft de herinrichting van de buitenomgeving en de parkings van de vestiging van de Federale Politie in Asse.

Het huidige voorontwerp voorziet onder andere volgende initiatieven:

 • 2.000 m² aan grasperken omvormen tot bloemenweiden en leifruitbomen en groene hagen aanplanten.
 • Twee picknickhoeken in halfschaduw inrichten met groene hagen, leifruitbomen, kruidenbakken, bloembolperken en tuinmeubels.
 • Een microbos aanleggen en een gediversifieerde ondergroei ontwikkelen met een struik- en kruidlaag.
 • Een sierperk aanleggen met een haaglijn en schaduwplanten.
 • Bomen (kastanjebomen, gewone esdoorns) aan de rand van de site snoeien, omhakken en uitfrezen en meer bepaald daar waar de aanplanting van het microbos is voorzien.
 • Vergroening en schaduw creëren op de parking door bomen te planten in de cotoneasterbedden.
 • Een binnenpatio van 65 m² in het midden van het gebouw vergroenen door bakken met klimplanten te voorzien en een pergola te creëren.

Campagne fédérale #BeBiodiversity

Sinds februari 2018 is de Regie der Gebouwen één van de pioniersorganisaties die deelnemen aan de #BeBiodiversity-campagne, gelanceerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De bedoeling van de campagne is om burgers en ondernemingen te sensibiliseren rond uitdagingen op het vlak van biodiversiteit.

In het kader van deze campagne, heeft de Regie der Gebouwen deelgenomen aan de ontwikkeling van een online tool: de ‘Biodiversitree’, die op 21 maart 2019 werd gelanceerd door de federale staat en de gewesten.

Het doel van deze ‘beslissingsboom’ is om ondernemingen te helpen acties op poten te zetten om de biodiversiteit te bevorderen. Deze tool omvat vier thema’s: de terreinen, de infrastructuren, de processen en het aankoopbeleid.

Naargelang het project, stelt de website verschillende acties voor, zoals de recuperatie van regenwater, het voorzien van bijenkasten of insectenhotels, het gebruik van ecologische verf, enz.

De website bundelt ook zoveel mogelijk informatie van de federale overheid, de gewesten en andere organisaties.

Nuttige links

BiodiversiScape

#BeBiodiversity

Biodiversitree

Vidéo van Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen, over biodiversiteit

Milieubeleid van de Regie der Gebouwen

 

Laatste wijziging in november 2022