Bouwhistorische studie

Terug naar de projectpagina over het Justitiepaleis

De Regie der Gebouwen realiseerde in 2010 een algemene bouwhistorische studie van het Justitiepaleis in Brussel. Over bepaalde gedeelten van het gerechtsgebouw bestonden al studies, maar een algemeen overzicht ontbrak nog. In deze studie worden een duizendtal originele bouwplannen geïntegreerd, die een periode bestrijken van 1862 tot ongeveer 1950. Het grootste gedeelte van de plannen stamt uit de periode tussen 1868 en 1883, de periode waarin het Justitiepaleis werd opgericht. Van één schetsontwerp (een detail van de Miniementrap) is zeker dat het getekend werd door Joseph Poelaert zelf.

De plannen geven een precies inzicht in de technische uitwerking van het gebouw en de chronologie van de werken.

De bouwhistorische studie biedt een handig werkinstrument aan om het gebouw beter te begrijpen en een globaal inzicht te krijgen in de gebruikte bouwmethoden en technieken. Het justitiepaleis is op technisch gebied een mooi voorbeeld van de toen heersende bouwtechnieken. Het gebouw imponeert door zijn omvang in steen. Maar achter de steen zit er een ijzeren constructie die voor het oog verscholen is.

De originele plannen werden indertijd veelvuldig gebruikt en gemanipuleerd door de aannemers bij de bouw en de aanpassingen van het gebouw. Hiervan getuigen de talrijke annotaties en correcties in potlood. Ze geven informatie over de buitengevels, de gangen en lokalen waarop bijv. de afmetingen van de stenen zijn aangeduid. De soort steen die werd gebruikt, staat ook vermeld. Daarnaast zijn ondermeer ook bijvoorbeeld de zware ijzeren balken die nodig waren voor de constructie van de overkappingen en de onderbouw van de koepel zichtbaar. Andere plannen tonen de motieven van de steen- en marmerdecoraties van de vloeren. Tenslotte bevat het archief een vijftal plannen van 1889 met de oorspronkelijk verwarmingsinstallatie . De stookketels op steenkool waren toen opgesteld in de kelderverdieping onder de Salle des Pas Perdus.

De Regie der Gebouwen en het Rijksarchief werken samen om die waardevolle collectie te bewaren voor het nageslacht. Het Algemeen Rijksarchief in Brussel staat in voor de bewaring van de collectie.

Meer info :