Uitzonderlijk vastgoed: Projectzone (voormalige rijkswachtbrigade)

Statiestraat 20 - Fabriekstraat
3200 Aarschot
Bekijk op de kaart

Terug naar lijst

Publicatiedatum
04/03/2020
Type transactie
Openbare verkoop na biedingen onder gesloten omslag (zie lastenkohier)

Een voormalige Rijkswachtkazerne en gebouw aan de Statiestraat en de Fabriekstraat te Aarschot.

Het pand kunt u ook virtueel bezoek door eenvoudigweg hier te klikken

Het proces-verbaal van opmeting vindt u onder 'Links'.

UPDATE CORONA MAATREGELEN:
Omwille van de corona maatregelen worden de volgende maatregelen genomen i.v.m. deze verkoop:
1° De BIEDINGEN ONDER GESLOTEN OMSLAG, uiterlijk op 27 maart 2020 om 12.00 uur onder gesloten omslag, ZIJN AFGESLOTEN.

2° De daarop volgende openbare verkoop en TOEWIJZING aan de hoogst weerhouden bieder wordt OPGESCHORT tot na de corona maatregelen. Iedereen die tijdig een bod onder gesloten omslag heeft gedeponeerd in de brievenbus van het notariaat zal hiervoor worden gecontacteerd (vandaar dat uw contactgegevens op de omslag moeten vermeld worden).
 

Basiskenmerken

Adres: 
Statiestraat 20, 3200 Aarschot
Type gebouw: 
Andere
Te (her)ontwikkelen site
Terreinoppervlakte: 
3.534 m²
Vrij van gebruik: 
Bij akte
Ligging en bereikbaarheid: 
De site ligt in het centrum van Aarschot met openbaar vervoer (bus/trein), winkels, scholen,... in de nabije omgeving. De site is gelegen tussen de Statiestraat en de Fabrieksstraat (bereikbaar via de twee straten).

Kadastrale informatie

Kadastrale gegevens (afdeling/sectie/percelen): 
Aarschot, 2e afd, Sie F, nr. 44/W/10/deel + nr. 44/X/10

Energie

Extra informatie: 

De EPC attesten en elektriciteitskeuringen van Statiestraat 20 bus 2 & 3 vindt u in bijlage terug.

Stedenbouwkundige informatie

Stedenbouwkundige vergunning: 
Ja
Stedenbouwkundige bestemming (gewestplan/ruimtelijk uitvoeringsplan/plan van aanleg): 
Woongebied
Extra informatie: 

Stedenbouwkundig attest dd. 11/10/2019 voor het bouwen van 2 meergezinswoningen (Statiestraat & Fabriekstraat).

Integraal waterbeleid

Effectief overstromingsgevoelig: 
Ja

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 7 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto

Bezoeken

Data en uren

Alle verdere inlichtingen vrij te bekomen op het notariskantoor, zie ook www.immoweb.be.

Notaris Dirk MICHIELS te Aarschot, Boudewijnlaan 19 (tel 016/56.17.74 – fax 016/56.72.66 – www.michiels-stroeykens-pelgrims.be)

 

Contactperso(o)n(en) voor de bezoeken
Dirk MICHIELS
Notaris
016 56 17 74

Verkoop

Voor het verkoopsreglement en bijhorende kosten wordt verwezen naar volgende 2 documenten in bijlage:

- Lastenkohier

- Kosten

Eigenaar
Federale Overheid en Stad Aarschot
Beheerder

Regie der Gebouwen en Stad Aarschot

Verkoper

Notaris Dirk MICHIELS te Aarschot, Boudewijnlaan 19 (tel 016/56.17.74 – fax 016/56.72.66 – www.michiels-stroeykens-pelgrims.be)

Contactperso(o)n(en) voor de verkoop
Dirk MICHIELS
Notaris
sander.liekens.215013@belnot.be
016 56 17 74