Diversiteit

Het respecteren van verschillen op de werkvloer belangt iedereen aan. Het is enorm belangrijk dat iedereen zich gewaardeerd, erkend en gerespecteerd voelt op de werkvloer, ongeacht zijn geslacht, huidskleur, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of herkomst. Iedereen heeft het recht om te werken in optimale omstandigheden en om zich gerespecteerd te voelen door zijn collega's.

Diversiteitscharter van de federale overheid

Sinds juni 2015 engageert de Regie der Gebouwen zich op het vlak van diversiteit. Om te beginnen ondertekende ze het Diversiteitscharter van de federale overheid.

Meer informatie vind je op de website van Fedweb.

Tewerkstelling van personen met een handicap

Daarnaast maakt de Regie der Gebouwen ook werk van een eigen diversiteitsbeleid. Ze profileert zich als een overheidsinstelling die verschillen respecteert en elke vorm van discriminatie bestrijdt.

Zo doet onze organisatie het uitstekend op het vlak van tewerkstelling van personen met een handicap. Al verschillende jaren staat de Regie der Gebouwen bovenaan het klassement van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH).

Sinds 2014 maken personen met een handicap 4,53% uit van het totale personeelsbestand bij de Regie der Gebouwen.

Ter herinnering: de federale regering streeft naar een quotum van 3%. Onze organisatie is een van de zes federale instellingen die de 3%-norm halen of nog beter doen.

2019: De Regie der Gebouwen wint de Diversity Award 2019!

Op donderdag 10 oktober 2019 organiseerde het Netwerk Federale Diversiteit zijn 7de Federale dag van de Diversiteit, met als thema “Stereotypen en vooroordelen”. Aan het eind van de conferentie sleepte de Regie der Gebouwen de 4de Diversity Award in de wacht voor het mooiste project rond diversiteit.

Van 7 tot 11 oktober organiseerde de Regie der Gebouwen voor zijn medewerkers voor de eerste keer een volledige week rond het thema diversiteit. Geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap en culturele identiteit: dat zijn de vijf thema’s die tijdens die week via verschillende activiteiten en communicatie-acties bespreekbaar werden gemaakt.

Door binnen haar organisatie een week rond het thema diversiteit te organiseren, wil de Regie der Gebouwen benadrukken hoeveel belang ze hecht aan diversiteit tussen de individuen en in welke mate die diversiteit de organisatie verrijkt. Het doel is om haar medewerkers ervan bewust te maken hoe belangrijk het is om in dialoog te gaan met collega’s, partners en burgers, met respect voor hun verschillen.

2020: de Regie der Gebouwen gaat nog een stap verder en werkt haar eigen Diversiteitscharter uit

Door het opmaken van haar eigen Diversiteitscharter, bevestigt de Regie der Gebouwen haar engagement op vlak van diversiteit en maakt ze dit concreet door de invoering van een diversiteitsbeleid binnen haar organisatie.

Om zo’n beleid in te voeren, zijn er verschillende stappen nodig: de ontwikkeling van een charter op maat van onze organisatie, de opmaak van een diagnose en het ontwerp van een actieplan.

Hiervoor werd er begin 2020 een werkgroep Diversiteit opgericht, die bestaat uit medewerkers van verschillende diensten van de Regie der Gebouwen.

Het Charter en de diagnose werden voorgesteld aan het Tussenoverlegcomité van 19 juni 2020 en werden gevalideerd door de vakbonden en het Directiecomité in september 2020.

Het actieplan zal begin 2021 opgemaakt worden.