Milieubeleid

Als vastgoedbeheerder van de federale staat moet de Regie der Gebouwen een voortrekkersrol spelen op het vlak van energie-efficiëntie en duurzame ontwikkeling.

De Regie der Gebouwen zal een energieaudit laten uitvoeren op de overheidsgebouwen die eigendom zijn van de federale staat.

Het energieverbruik van overheidsgebouwen beperken

De Regie der Gebouwen doet er alles aan om het energieverbruik van overheidsgebouwen terug te dringen.

Bij al haar projecten geeft ze de voorkeur aan hoogrendementsinstallaties (condensatieketels, energierecupererende installaties) en aan alternatieve of weinig vervuilende energiebronnen (warmtekrachtkoppeling, warmtepomp, zonnepanelen en zonneboilers ...).

Nieuwe projecten worden vaak gemodelleerd met behulp van dynamische thermische simulatietools om de optimale vorm, beglazing en zonwering te bekomen.

De Regie der Gebouwen houdt eveneens rekening met de aspecten van energieverbruik en duurzaamheid in haar vastgoedhandelingen, met name in geval van leasing, aankopen, publiek-private partnerschappen of overheidsopdrachten waarin criteria rond duurzaamheid en laag energieverbruik zijn opgenomen.  

De optimalisering van haar vastgoedportefeuille maakt eveneens integraal deel uit van de uitgevoerde acties, zoals de invoering van een betere monitoring, de vermindering van de bezette oppervlaktes, maar ook de rationalisering ervan door de toepassing van de bezettingsnorm op het aantal m² dat door de medewerkers moet worden bezet. 

Energieaudit

In 2022 heeft de Regie der Gebouwen een overheidsopdracht gelanceerd voor de aanstelling van energieauditeurs die energieaudits van de overheidsgebouwen, beheerd door de Regie der Gebouwen, zullen uitvoeren. 

Op basis van de resultaten zal een investeringsplan opgesteld worden met prioritaire acties en (renovatie)werken om de energieprestaties van deze gebouwen te verbeteren.

Het doel is om het volledige vastgoedpark op 8 jaar tijd te laten auditeren:

 • Eerste fase: audit van de eerste helft van het vastgoedpark (ongeveer 440 complexen), door middel van een overheidsopdracht met betrekking tot de aanstelling van energieauditeurs voor een periode van 4 jaar (2022-2026); 
 • Tweede fase: audit van het tweede deel van het vastgoedpark, rekening houdend met de lessen getrokken uit deze overheidsopdracht. 

Dit project kadert in de bijdrage van de Regie der Gebouwen aan de doelstellingen van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) van België met als doel de energieprestaties te verbeteren van de gebouwen die ze beheert.

Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP)

De Regie der Gebouwen is rechtstreeks betrokken bij het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP), dat de krijtlijnen uitzet voor de transitie naar een duurzame en betrouwbare energievoorziening.

De Regie der Gebouwen stelt een vermindering voorop van minstens 25 procent van het totale energieverbruik van haar vastgoedportefeuille.Om dat doel te bereiken, heeft ze een concreet en ambitieus actieplan opgesteld.

Lees meer

Rapportering

De Regie der Gebouwen rapporteert elk jaar over de evolutie van het energieverbruik van de federale overheidsgebouwen en over het kadaster van de gebouwen die bij de Europese richtlijn 2012/27/EU art. 5 betrokken zijn.

Meer informatie over de rapportering

Energielevering: aankoopcentrale

In 2013 schakelde de Regie der Gebouwen over naar het gecentraliseerde energieleveringscontract, met 100% groene elektriciteit. Sinds 1 januari 2017 worden de door de Regie der Gebouwen beheerde gebouwen voorzien van gas en honderd procent groene stroom via een contract dat werd afgesloten met de aankoopcentrale van het Vlaams Energie Bedrijf (VEB).

Meer informatie

Biodiversiteit

De vergroening van haar vastgoedportefeuille en het beperken van de impact op het milieu van de gebouwen die ze beheert, maken dus integraal deel uit van de doelstellingen van de Regie der Gebouwen.

Ze doet dit door bij elk project waar dit mogelijk is, verschillende aspecten toe te passen om de biodiversiteit te bevorderen, zoals:

 • de inrichting van groendaken en -gevels, zoals voor: ;
 • moestuinen, boomgaarden, bloemenweiden,... aan te planten;
 • de buitenomgevingen zo ecologisch mogelijk in te richten.

Meer informatie

Talrijke duurzame projecten

Een greep uit de projecten waarmee de Regie der Gebouwen inzet op duurzame ontwikkeling:

 • De tijdelijke Europese school (Evere)

In afwachting van de bouw van een vijfde Europese school in Brussel, heeft de Regie der Gebouwen een tijdelijke Europese school gebouwd in Evere. De daken van deze tijdelijke school zijn uitgerust met 833 zonnepanelen die ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot met 11 ton per jaar verminderd kan worden. Lees meer

 • De toekomstige nieuwe gevangenis in Antwerpen

De Regie der Gebouwen heeft een BREEAM - score van minstens “very good” opgelegd voor de bouw van deze nieuwe gevangenis. De ecologische voetafdruk van het project wordt beperkt door functioneel en compact te bouwen, wat onder andere toelaat om talrijke groenzones te creëren. Lees meer

 • Koninklijk domein van Laken

Sinds 1 mei 2021 is het nieuwe warmtenetwerk operationeel op het Koninklijk Domein van Laken. Het nieuwe netwerk is rechtstreeks verbonden met de afvalverbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek om een deel van diens restwarmte te recupereren en zo de gebouwen van het Koninklijk Domein van Laken, met inbegrip van de Koninklijke Serres, te verwarmen. De CO2-uitstoot van het Koninklijk Domein van Laken kan hierdoor beperkt worden met ongeveer 2.300 ton per jaar en het zou bijna de volledige verwarmingsbehoeften van het domein moeten dekken (ongeveer 90%). Lees meer

 • Gevangenis van Haren

De eisen die gesteld worden voor de energieprestaties van het toekomstige gevangenisdorp van Haren zijn strenger dan de geldende regelgeving. Lees meer

 • Gerechtshof Britselei in Antwerpen

De werken zijn gestart begin november 2019. Er worden duurzame technieken in het gebouw geïntegreerd waardoor de energie-efficiëntie gevoelig zal toenemen. Lees meer

 • De site van de Space Pole in Brussel

In november 2020 liet de Regie der Gebouwen 185 nieuwe fotovoltaïsche zonnepanelen plaatsen op de gerenoveerde daken van twee gebouwen van het KMI en de KSB. Deze zullen de CO2-productie met ongeveer 26 ton per jaar doen verminderen. Lees meer

 • Rijksarchief in Aarlen

In november 2020 heeft de Regie der Gebouwen de renovatie van het Rijksarchief in Aarlen voltooid met de volledige isolatie van de oude gebouwschil en een energiezuinig bijgebouw, waar een warmtepomp met verticale geothermische sonde gevoed wordt door fotovoltaïsche panelen die het mogelijk maken om gratis groene energie te recupereren, die opgeslagen zit in de bodem. Via geocooling wordt de uitbreiding in de winter verwarmd en in de zomer afgekoeld. Lees meer

 • Kunstberg in Brussel

De Regie der Gebouwen heeft de stookplaats van de Kunstbergsite gerenoveerd. Deze produceert warmte voor het Algemeen Rijksarchief, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en de KBR. Bovendien wordt er een warmtekrachtkoppelingscentrale geplaatst. Lees meer

 • Verkeerspost van Achêne in Sorinnes

De Regie der Gebouwen heeft een bijna passief gebouw voor de Federale Wegpolitie van Namen gebouwd. Lees meer

 • Scheepvaartpolitie van Antwerpen

De Regie der Gebouwen sloot een samenwerkingsovereenkomst af met het Havenbedrijf Antwerpen om een deel van de scheepvaartpolitie van Antwerpen onder te brengen in een nieuw complex op rechteroever. Het complex, dat eind 2019 werd voltooid, voldoet aan de hoogste BREAAM-klasse. Lees meer

 • Koninklijk Paleis van Brussel

De Regie der Gebouwen werkt aan een project om de verwarmings- en verluchtingsinstallaties te verbeteren. Lees meer

 • #BeBiodiversity-campagne

Sinds februari 2018 is de Regie der Gebouwen één van de pioniers die deelnemen aan de #BeBiodiversity-campagne. In dit kader wil ze een biodiversiteitsaspect uitwerken bij al haar projecten die dat toelaten. Lees meer

 • Europa-gebouw - Europese Raad en Raad van de Europese Unie

In 2009 won het project de speciale editie van de Green Good Design Award. Een mooie bekroning, zeker omdat duurzame ontwikkeling centraal stond bij het project. Lees meer

 • Fin Shop in Gembloux

Er is een budget voorzien om de omgeving van het complex in te richten met een beplantingsplan met een gedifferentieerd beleid. Het doel is een hoge toegevoegde waarde voor het milieu te creëren. Lees meer

 • Warmtekrachtkoppelingscentrale op de Jubelparksite in Brussel

De installatie, die aardgas als verbrandingsmiddel gebruikt en zowel warmte als elektriciteit produceert, beperkt de energiefactuur voor verwarming en de CO2-uitstoot. Lees meer

 • Installatie van fotovoltaïsche panelen op de site van het geofysisch centrum in Dourbes

Met 1.224 panelen is de installatie één van de grootste in Wallonië. Lees meer

 • Gebouw van de federale politie Limburg in Hasselt

Duurzaam bouwen stond voorop bij de nieuwbouw. Het energiegebruik wordt zo laag mogelijk gehouden. Lees meer

 • Koninklijke Muntschouwburg

De 1.500 halogeenlampen van 40 watt in de zaal zijn vervangen door led-lampen, net als de lampen van de majestueuze kroonluchter aan het plafond. Lees meer   

 • Nieuwe financietoren in Luik

Bij de bouw werd rekening gehouden met het leefmilieu, zowel wat betreft de technische bouwaspecten als het gedifferentieerd afvalbeheer. Het gebouw verbruikt 36 procent minder energie dan een gelijkaardige constructie met standaardvoorzieningen. Lees meer

 • Nieuwe gevangenissen

De Regie der Gebouwen laat de nieuwe gevangenissen zo bouwen dat ze zo energiezuinig mogelijk zijn. Er wordt gestreefd naar energieneutraliteit, zonder dat de gebruikers aan comfort moeten inboeten. Er werden heel wat maatregelen genomen die de duurzaamheid ten goede komen. Zo worden bijvoorbeeld alternatieve of weinig vervuilende energiebronnen gebruikt, zoals warmtekrachtkoppeling, warmtepompen en zonnepanelen. Lees meer over de gevangenissen van Marche-en-Famenne, Leuze-en-Hainaut en Beveren

 • Vierde Europese School van Laken

De duurzaamheid van het gebouw en een goed energiebeheer speelden een sleutelrol bij de bouw van de vierde Europese School in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het verlies aan energie wordt tot een minimum beperkt dankzij een hoge thermische isolatie van zowel de nieuwe als de gerenoveerde gebouwen. Lees meer

 • Installatie van zonnepanelen in de gevangenis van Jamioulx

Om de milieu-impact te beperken, gebruikt de Regie der Gebouwen innoverende technieken bij de renovatie van de bestaande gevangenissen. In het geval van de gevangenis van Jamioulx financierde de Regie der Gebouwen de installatie van meer dan 185 vierkante meter aan thermische zonnecollectoren om het water te verwarmen. Lees meer