Rol van het strategisch comité

Het Strategisch Comité is een permanent en gestructureerd overleg tussen de Regie der Gebouwen en de federale overheidsdiensten waarvoor ze de gebouwen beheert. 

Het bestaat uit 10 leden, onder wie de administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen en de voorzitters of administrateurs-generaal van enkele federale overheidsdiensten. Anderzijds maken er ook externe deskundigen deel van uit.

Het Strategisch Comité geeft advies aan de staatssecretaris van de Regie der Gebouwen over de huisvesting van de federale overheidsdiensten en het beheer van het vastgoed van de Belgische staat. Zo geeft ze haar input en gemotiveerd advies over:

  • de ontwikkeling van de beheersovereenkomst van de Regie der Gebouwen
  • de vastgoedstrategie
  • de voorstellen van masterplannen
  • de coherentie van de operationele plannen met de vastgoedstrategie
  • de masterplannen en de doelstellingen van de regering en de voogdijminister

Op vraag van de voogdijminister of op eigen initiatief geeft het strategisch comité ook advies over alles wat betrekking heeft op de huisvesting van de federale overheidsdiensten en het beheer van het patrimonium.

Oproep tot kandidaatstelling

Op 9 januari 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad een oproep tot kandidaatstelling voor de benoeming van drie externe leden die deel zullen uitmaken van het Strategisch Comité van de Regie der Gebouwen.

Meer info