1,5 miljoen om openbare gebouwen toegankelijk te maken voor personen met een handicap

24/01/2023
Brussel
De staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, heeft gisteren zijn wensen aan het personeel van de Regie overgebracht. Bij die gelegenheid kondigde de heer Michel aan dat de Regie der Gebouwen in 2023 en 2024 1,5 miljoen euro zal investeren om haar gebouwen toegankelijk te maken voor personen met een handicap.

Bij de uitvoering van haar projecten besteedt de Regie der Gebouwen bijzondere aandacht aan de verbetering van de toegang tot haar gebouwen voor personen met een handicap.

In dit verband werd een actieplan opgesteld dat voorziet in de installatie van de nodige voorzieningen om geleidelijk de volledige toegankelijkheid van de door de Regie der Gebouwen beheerde gebouwen voor personen met een handicap te garanderen. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende soorten handicaps en aan de verbetering van zowel de interne als de externe toegang binnen de door de Regie der Gebouwen beheerde sites.

26 concrete projecten in 2023

In Brussel worden projecten gelanceerd op de Kunstberg, het Jubelpark, het Geruzet-gebouw van de federale politie, Eurostation en het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen.

In Vlaanderen zijn werkzaamheden gepland aan het Administratief Centrum in Hasselt, de Justitiegebouwen in Brugge en Turnhout, het AMCA-gebouw in Antwerpen, het asielcentrum in Poelkapelle en het Kamgebouw (financieel centrum) in Sint-Andries.

In Wallonië zijn specifieke investeringen gepland voor de Inrichting tot bescherming van de maatschappij in Paifve, het Rijksarchief en het Centrum voor medische expertise in Luik, de gevangenis in Namen, het vluchtelingencentrum in Sugny, het federale politiegebouw in Jumet en het gerechtsgebouw en de uitbreiding daarvan in Bergen.

Het gaat bijvoorbeeld om werkzaamheden in verband met de installatie van platformen voor personen met beperkte mobiliteit (PBM), hellingen, specifieke deuren voor PBM, de aanpassing of installatie van toiletten, de aanleg van specifieke parkeerplaatsen voor PBM, enz.

Mathieu MICHEL, staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen: "Een handicap mag geen belemmering zijn voor de burgers. De investering van 1,5 miljoen euro in 2023 en 2024 bewijst dat de Regie een voorbeeldrol wil spelen in de verbetering van de toegankelijkheid van de gebouwen die zij beheert. Door overal in ons land de infrastructuur aan te passen, willen wij alle mensen met een handicap in staat stellen zich zelfstandig door openbare gebouwen te bewegen en te profiteren van alle aangeboden openbare goederen en diensten.”

Karine Lalieux, minister belast met Personen met een handicap: "Hoewel er al vele jaren voor integratie wordt gepleit, is de uitvoering ervan in de praktijk traag verlopen. Deze integratie vereist dat onze samenleving wordt aangepast aan de behoeften van personen met een handicap. Het is precies deze visie die het optreden van staatssecretaris Mathieu Michel in het kader van de werkzaamheden rond de toegankelijkheid van de federale openbare gebouwen stuurt. Dit is een essentiële stap voorwaarts omdat het ervoor zorgt dat personen met een handicap dezelfde rechten en diensten van de overheid kunnen genieten als de rest van de bevolking. De toegankelijkheid van openbare gebouwen is gewoon een herinnering dat deze mensen volwaardige burgers zijn en als zodanig moeten worden behandeld.