Rebecq
Op vrijdag 24 december 2021 werd de paardenstoeterij ‘Haras de Wisbecq’ voorgesteld in aanwezigheid van Mathieu Michel, staatssecretaris van de Regie der Gebouwen, en verschillende vertegenwoordigers van de federale politie.

“Op vrijdag 17 december 2021 ondertekende de Regie der Gebouwen de aankoopakte van dit stallen- en trainingscomplex dat 15 hectare groot is en werd aangekocht voor een bedrag van 11,7 miljoen euro. Het doel is er in de lente van 2022 de cavalerie van de federale politie in onder te brengen. De cavalerie is momenteel gehuisvest op de site van de kazerne de Witte de Haelen in Brussel maar deze beantwoordt niet meer aan haar behoeften en aan de huidige normen. Dankzij deze aankoop kan de Regie der Gebouwen een infrastructuur ter beschikking stellen aan de federale politie die beantwoordt aan de behoeften van hun Directie DGA/DAS (Openbare veiligheid) en met respect voor het dierenwelzijn. De vrijgekomen ruimte in de kazerne in Brussel zal een nieuwe invulling krijgen. Dit wordt verder onderzocht waarbij wij een functionele infrastructuur wensen aan te bieden die voldoet aan de behoeften van de federale politie.’ aldus Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

“Het is de rol van de Regie der Gebouwen om duurzame en kwaliteitsvolle infrastructuren aan te bieden voor de verschillende vakgebieden van de federale overheid. Voor de bereden politie (de cavalerie) moeten we onze politieagenten voorzien van een optimale werkomgeving en hun paarden van een stallencomplex dat beantwoordt aan het dierenwelzijn. Momenteel is de huisvesting van de paarden van de politie niet geschikt. De verhuizing naar deze volledig aangepaste site, die bovendien ook ideaal gelegen is, geeft de federale politie de gelegenheid het voorbeeld te geven op het vlak van het dierenwelzijn en laat de 150 medewerkers en hun 110 paarden toe hun taken in de beste omstandigheden uit te voeren. De keuze om de cavalerie van de federale Politie hier in Wisbecq (Rebecq) onder te brengen, kadert in een meer globale denkoefening over de renovatie van de kazernes Géruzet en de Witte de Haelen in Etterbeek (Brussel). Het gaat om een strikt beheer door de Regie. De renovatie van de paardenstallen in Etterbeek zou immers veel duurder zijn geweest dan de aankoop van deze stoeterij. Deze operatie maakt dus budgettaire middelen vrij voor andere projecten met als doel de arbeidsvoorwaarden van onze politieagenten op de site van Etterbeek te verbeteren.’ zegt Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der Gebouwen.

“Ik ben bijzonder blij dat de Regie der Gebouwen deze slimme investering in een energiezuinig en modern onderkomen voor onze politie te paard heeft kunnen waarmaken. Naast voldoende mensen en middelen voor de Federale Politie hebben we ook een degelijke infrastructuur nodig. Door de toekomstige verhuis van de cavalerie naar de Haras de Wisbecq winnen we aan dierenwelzijn, we winnen aan veiligheid en welzijn voor onze personeelsleden, we winnen aan energiezuinigheid én we winnen kostbare ruimte in de politiekazerne in Brussel.” aldus Marc De Mesmaeker, Commissaris-generaal van de Federale Politie.

Dierenwelzijn 

De paarden van de cavalerie worden momenteel gestald in het politiekwartier de Witte de Haelen in Brussel, maar er zijn geen weiden en de stallen zijn verouderd.

Om hieraan te verhelpen, heeft de federale overheid beslist het domein Haras de Wisbecq, 15 hectare groot, aan te kopen. Zo beschikken de ruiters, verzorgers en paarden over een modernere infrastructuur die veiliger is en beantwoordt aan de normen van het dierenwelzijn.

Naast de tien hectare weiland, omvat het domein ook twee overdekte pistes en 145 stallen, die perfect voldoen aan de regelgeving rond dierenwelzijn. Het domein biedt dus meer comfort én veiligere werkomstandigheden voor mens én dier.

Vrijwel energieneutraal

Dankzij 450 zonnepanelen, goed geïsoleerde binnenruimtes en de opvang van één miljoen liter regenwater per jaar via de daken, is er een lage werkingskost voor het stallencomplex Haras de Wisbecq.

Bovendien zal vervuilend vrachtvervoer van hooi, stro en mest en het transport van de paarden zelf uit de hoofdstad verdwijnen.

De Haras de Wisbecq ligt net ten zuidwesten van Brussel, langs de E429, en is vlot bereikbaar. Hierdoor zal het gemiddeld minder tijd kosten om de paarden naar het startpunt van een opdracht te brengen. De cavalerie levert overal in België steun aan lokale politiezones en federale diensten en moet zich dus vaak verplaatsen. 

Minder kosten voor de federale overheid

De ruimten die momenteel door de cavalerie van de federale politie op de site de Witte de Haelen worden gebruikt, voldoen niet meer aan de huidige behoeften en normen, en zouden over meerdere jaren gespreid ingrijpend moeten worden heringericht en gerenoveerd. De herinrichting en renovatiekosten zouden meer dan 20 miljoen euro kosten.

Door de cavalerie over te brengen naar Haras de Wisbecq, die voor 11,7 miljoen euro werd aangekocht, bespaart de federale overheid dus geld.

Ruimte vrij in kazerne de Witte de Haelen in Brussel

Verder komt er door de verhuis van de cavalerie ruimte vrij in de kazerne de Witte de Haelen in Etterbeek, die nuttig kan worden ingezet. De Regie der Gebouwen onderzoekt hoe de politiediensten die opnieuw kunnen gebruiken.