Nijvel
Buitengevel van de gevangenis van Nijvel
Op 30 mei 2024 werd de nieuwe interne controlepost (ICP) van de gevangenis van Nijvel officieel ingehuldigd in aanwezigheid van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, de burgemeester van Nijvel en de gouverneur van Waals-Brabant.

De Regie der Gebouwen heeft deze nieuwe ICP ingericht, alsook een nieuw datacenter. Het volledige beveiligingssysteem werd eveneens vervangen. Het betreft een investering van ongeveer 4 miljoen euro.

“Deze nieuwe interne controlepost (ICP) en de nieuwe beveiligingsinstallaties zijn een belangrijke stap in ons engagement om de veiligheid te verbeteren en de gevangenisinfrastructuren te moderniseren. We zijn vastberaden om een veilige en efficiënte omgeving te verzekeren voor het personeel en de gedetineerden, en tegelijk geavanceerde beveiligingstechnologieën en -installaties te integreren. Net zoals sinds het begin van mijn aantreding, ben ik aandachtig voor de behoeften van het personeel en de gedetineerden, wat zich onder andere vertaalt in een renovatie van de gevangenisinfrastructuren. Bovenop de ICP zijn er andere werken in aanbesteding of in uitvoering in Nijvel, zoals de renovatie van de douches en de vervanging van de roosters van de celramen.” verklaart de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen.

Een verdere verbetering van de beveiliging 

De werken van de nieuwe interne controlepost zijn van start gegaan in juni 2021 en zullen afgerond worden in juni 2024. Ze omvatten onder meer: 

  • de inrichting van de ICP in nieuwe lokalen (verbouwingswerken, verwarming, thermische isolatie en ventilatie);
  • de inrichting van een datacenter;
  • de vervanging van de beveiligingsinstallatie (onder andere de camera’s).

De totale kost van deze investering bedraagt ongeveer 4 miljoen euro incl. btw.

Doorlopende verbeteringswerken 

De gevangenis van Nijvel, die in gebruik werd genomen in 1908, heeft een grondige renovatie gekend in de jaren ‘90. Sindsdien zet de Regie der Gebouwen haar investeringen verder voor het welzijn van de 192 gedetineerden en het gevangenispersoneel. 

In 2019 voerde ze een volledige renovatie uit van de twee stookplaatsen (één voor warmteproductie en één voor de productie van sanitair warm water). Zo werden er performantere en energiezuinigere condensatieketels geplaatst.

De Regie der Gebouwen heeft ook verlichtingstoestellen met fluorescentielampen of halogeenlampen vervangen door energiezuinigere LED-lampen. Het betreft één van de kernmaatregelen die ze invoert in haar bijdrage aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP). 

In 2024 zullen de douches in twee blokken ook gerenoveerd worden. Het betreft duurzame renovaties op het vlak van vandalismebestendigheid, waterdichtheid en onderhoud. 

Technische fiche

Eigenaar: Belgische Staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Bezetter: FOD Justitie (DG EPI)
Studies en leiding van de werken: Regie der Gebouwen
Aannemer: Collignon ENG.
Duur van de werken: juni 2021 – juni 2024
Kostprijs van de werken: ongeveer 4 miljoen euro incl. btw