Namen
Op zaterdag 6 juni 2020 heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven voor de aanstelling van de promotor die onder andere in staat voor de bouwwerken van het nieuwe Justitiepaleis in Namen. Het justitiepaleis wordt gebouwd via een publiek-private samenwerking in de vorm van een promotieopdracht voor werken. Na de periode van wettelijke standstill, wordt de promotor betekend en kunnen de werken aanvatten in september 2020. Een huurcontract van 18 jaar met een aankoopoptie wordt ondertekend met de eigenaar. De verhuis van de diensten van Justitie naar het nieuwe gebouw is voorzien voor het eerste semester 2023.

Een noodzakelijke investering

Momenteel zijn de gerechtelijke instanties van Namen in verschillende gebouwen gehuisvest. Die gebouwen beantwoorden niet meer aan de geldende normen, waardoor de verschillende instanties niet optimaal kunnen werken. De beschikbare ruimte is ook niet voldoende groot. Om deze problemen op te lossen heeft de federale regering besloten om een nieuw justitiepaleis te bouwen.

“Ik ben blij dat de federale Ministerraad dit weekend zijn akkoord heeft gegeven om dit mooi project te realiseren. De gerechtelijke diensten in Namen hebben nood aan een  nieuw gerechtsgebouw waarin al hun diensten gecentraliseerd kunnen worden. Dit zal een groot voordeel zijn voor de burgers die naar het gerechtsgebouw gaan én voor iedereen die in het gebouw zal werken”  verklaart Koen Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen.

Het project voorziet er de hergroepering van:

  • het hof van assisen, de rechtbank van eerste aanleg, het parket van de procureur des Konings, het jeugdparket, het politieparket, de arbeidsrechtbank, het arbeidsauditoraat, de handelsrechtbank, het vredegerecht en de balie;
  • de nieuwe dienst DAB (Directie Beveiliging) van de federale politie;
  • het gedeelte strafzaken van de divisie Dinant uit het gerechtelijk arrondissement Namen (in de praktijk: de onderzoeksrechters, de raadkamer en de correctionele rechtbank).

Een omvangrijk project

Het nieuwe justitiepaleis komt op de site van de “Casernes Léopold”, in het verlengde van de toegang tot Namen via de pont de Jambes. Het toekomstig complex van 34.652 m² zal er uitzien als een eiland, met in het midden een salle des pas perdus, dat vooral gericht is naar het stadspark. Hierdoor hebben voetgangers een verbinding met het stadscentrum van Namen.

De gerechtshoven situeren zich  aan weerszijden van een salle des pas-perdus, waar dankzij de voorziene lichtstraat veel lichtinval zal zijn. Aan het einde van deze grote ontvangstruimte  zal het hof van assisen gehuisvest worden. Op de bovenliggende verdiepingen worden de kantoren voor het personeel en de magistraten ingericht. Deze kunnen trouwens de zittingszalen bereiken via een private en beveiligde weg. Deze zalen worden van elkaar gescheiden door verschillende patio’s waarlangs veel daglicht kan binnenstromen. Het justitiepaleis zal 14 zittingszalen tellen, een lokaal voor de bewijsstukken, een archieflokaal en 79 parkeerplaatsen voor het personeel. Het gebouw beantwoordt aan alle eisen op het vlak van hoge energie-efficiëntie en bestaat uit duurzame materialen.  Het volledige project draagt bij tot de inspanningen inzake  milieuzorg.

Meer informatie op het project

Technische fiche

Aanbestedende overheid: Regie der Gebouwen

Toekomstige gebruiker: FOD Justitie en Federale Politie

Multidisciplinair studiebureau: Tijdelijke vereniging AdP2 (AUPA – CERAU – Atelier d’Architecture de Genval – Bgroup – GREISCH)

Oppervlakte site: 3 ha 61 a

Netto-oppervlakte justitiepaleis: 34.652 m²Duur van de werken: 2020 -2023

Duur van de huur: 18 jaar (met mogelijkheid tot aankoop op het einde van het contract)

Globale investeringsenveloppe: 117 miljoen euro