Laken
De Regie der Gebouwen wil de restwarmte van de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek gebruiken om de gebouwen van het Koninklijk Domein van Laken te verwarmen. Het is de bedoeling om op die thermische energiebron over te schakelen vanaf de winter van 2020-2021.

“We ondertekenden een overeenkomst voor de publiek-publieke samenwerking met Brussel-Energie voor de uitvoering van een innovatief project dat het verbruik van fossiele energie in het Koninklijk Domein van Laken zal verminderen en zijn ecologische voetafdruk zal verkleinen. We zijn fier op dit ecologisch en energiezuinig project, dat vrij uniek is in België, en dat bedacht en uitgewerkt werd in samenwerking met onder andere de diensten van de koning”, zegt Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

Duurzame energie en lager verbruik

De Regie der Gebouwen doet er alles aan om het verbruik van fossiele energie terug te dringen van de overheidsgebouwen die ze beheert.

De Regie der Gebouwen heeft daarom een project ontwikkeld om gebruik te kunnen maken van de restwarmte van de afvalverbrandingsoven van Neder-over-Heembeek om de gebouwen van het Koninklijk Domein van Laken te verwarmen. Het Koninklijk Domein dat een voldoende jaarlijks energieverbruik heeft om aan te sluiten op het lokaal warmtenetwerk bevindt zich in de nabijheid van de verbrandingsoven.

Momenteel worden de gebouwen van het Koninklijk Domein (kasteel + serres) verwarmd door een klassieke installatie die op stookolie werkt.

Het project zal de CO2-uitstoot verminderen met 2.700 ton per jaar en zal aldushet verbruik van fossiele energie van het Koninklijk Domein verlagen.

Werken

Bij dit project moeten de negen stookplaatsen van het Koninklijk Domein van Laken en de verbinding van het Koninklijk Domein met het warmtenetwerk worden aangepast.

De Regie der Gebouwen zorgt voor de hydraulische verbinding tussen de wisselaars en de bestaande verwarmingsinstallaties. De kostprijs voor die verbindingen bedraagt 228.500 euro en wordt verdeeld tussen de Regie der Gebouwen en de Koninklijke Schenking. De werken zijn in voorbereiding en zullen voltooid zijn vóór de winter van 2019-2020.

Brussel-Energie zorgt op haar beurt voor de installatie van het warmtenetwerk dat over het domein zal lopen tot aan de verschillende stookketels en voor de plaatsing van de warmtewisselaars.

In juli 2019 zijn de sonderingen van de bodem gelokaliseerd, zodat ze in augustus 2019 kunnen worden uitgevoerd.
De werken zelf zouden op hun beurt starten in september 2019 en een jaar duren.

Planning

De doelstelling is om vanaf de stookseizoen van 2020-2021 een operationeel netwerk te hebben voor minimaal 25 jaar.

 

Technische fiche

Eigenaar: Federale Staat en Koninklijke Schenking

Aanpassingswerken stookruimtes

Bouwheer: Regie der Gebouwen 

Hoofdaannemer: firma EDIC

Einde van de werken: najaar 2019

Kostprijs van de werken: €228.500 excl. BTW

Installatie netwerk en warmtewisselaar

Bouwheer: Brussel-Energie

Duur van de werken: 2019 - 2020