Brussel
Op de Space Pole-site in Ukkel, die meer dan 11 hectare groot is, worden de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB), het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) gehuisvest.

In november 2020 liet de Regie der Gebouwen 185 nieuwe fotovoltaïsche zonnepanelen plaatsen op de gerenoveerde daken van twee gebouwen van het KMI en de KSB. Deze zullen de CO2-productie met ongeveer 26 ton per jaar verminderen.

Begin december 2020 werd ook het historische noordpaviljoen, dat helemaal gerenoveerd en omgevormd werd tot een volledig uitgeruste ruimte voor vergaderingen en recepties, officieel overgedragen aan het KMI.

In september 2020 is de Regie der Gebouwen begonnen aan de verplaatsing en reorganisatie van de zone waar het diwaterstofgas, dat gebruikt wordt om weerballonnen naar de atmosfeer van de aarde te sturen, wordt gewonnen.

"Het koolstofvrij maken van de overheidsgebouwen is voor mij een belangrijke prioriteit. Met de installatie van deze 185 fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak van het KMI-station verminderen we de CO2-uitstoot van de Staat met 26 ton per jaar. Een stap verder in de goede richting. Ik ben van plan om onze acties nog te versnellen", aldus Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen.

Alle gebouwen en paviljoenen op de site beslaan samen een totale oppervlakte van meer dan 28 000 m². Het beheer daarvan vraagt om planning, overzicht en toekomstvisie. In 2008 hebben we een masterplan opgesteld voor de hele site, dat is opgedeeld in een vijftigtal werkfasen, met een planning tot 2032. Sinds 2009 heeft de Regie der Gebouwen al een totaalbedrag van ongeveer 24 miljoen euro in deze site geïnvesteerd, waarvan 2,5 miljoen euro tussen 2018 en 2020”, legt Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen, uit.

185 fotovoltaïsche zonnepanelen voor een vermindering van 26 ton CO2 per jaar

In november 2020 heeft de Regie der Gebouwen de plaatsing van 185 nieuwe fotovoltaïsche zonnepanelen op de daken van bepaalde gebouwen van het KMI en de KSB voltooid.

  • 55 op het 540 m² grote dak van het KMI-hoofdgebouw
  • 130 op het 900 m² grote dak van het radioastronomiegebouw van de KSB

Deze 185 zonnepanelen zullen de CO2-productie met ongeveer 26 ton per jaar verminderen.

In 2017 werden reeds 85 zonnepanelen geplaatst op het dak van het D-gebouw van het KMI, dat een refter en een werkplaats herbergt. Deze maken het mogelijk de CO2-productie met ongeveer 10 ton per jaar te verminderen.

Renovatie van de daken

De plaatsing van deze fotovoltaïsche zonnepanelen werd gecombineerd met de renovatie van het dak van een ander KMI-gebouw voor een totale kostprijs van ongeveer 690.000 euro.

De daken van het KMI-hoofdgebouw en van de KSB werden in 2015 en 2017 gerenoveerd.

Sinds 2015 vervangt de Regie der Gebouwen de bestaande daken van de gebouwen op de site door zinken daken van het type "azengar". Het gebruik van dit type zinkbedekking werd voor het eerst in Europa toegepast door de Regie der Gebouwen bij de renovatie van de daken van het radioastronomiegebouw.

Er werd gekozen voor deze werkwijze omwille van de levensduur en de duurzaamheid, maar ook voor de esthetische vormgeving, zodat het dak gereconstrueerd kan worden in haar oorspronkelijke stijl: de Vlaamse neorenaissance.

Meer informatie over de renovatie van de verschillende daken

Transformatie van paviljoen tot vergaderruimte

Begin december 2020 heeft de Regie der Gebouwen het volledig gerenoveerde en omgevormde noordpaviljoen officieel aan het KMI overgedragen.

Met een oppervlakte van ca. 180 m², verdeeld over twee verdiepingen, is dit kleine gebouw zowel aan de buitenkant (dak, muurisolatie) als aan de binnenkant gerenoveerd.

Oorspronkelijk was het gebouw bedoeld om wetenschappelijke seismografische meetinstrumenten in onder te brengen, maar nu is het een zeer goed uitgeruste multifunctionele ruimte geworden voor vergaderingen en recepties.

Deze werken kostten ongeveer 400.000 euro.

Renovatie van de zone waar diwaterstofgas gewonnen wordt voor weerballonnen

In september 2020 is de Regie der Gebouwen begonnen aan de verplaatsing en reorganisatie van de zone waar het diwaterstofgas, dat gebruikt wordt om weerballonnen naar de atmosfeer van de aarde te sturen, wordt gewonnen.

Het einde van de werkzaamheden is voorzien in februari 2021. Deze werken vertegenwoordigen een investering van ongeveer 430.000 euro.

Andere lopende en toekomstige werkzaamheden

Ieder jaar worden tal van onderhoudswerken uitgevoerd om deze enorme wetenschappelijke site te onderhouden: gangen, kelders, sanitaire voorzieningen, nooddeuren, elektriciteit, HVAC, keukens, wegennet, enz.

Zo heeft de Regie der Gebouwen in 2020, naar aanleiding van infiltratieproblemen, de gang van de KSB grondig gerenoveerd. De werkzaamheden, die plaatsvonden van februari 2020 tot september 2020, hebben ongeveer 126.000 euro gekost.

De Regie der Gebouwen renoveert ook de archiefruimte voor seismologie. De werkzaamheden zijn begonnen in oktober 2020, ze zouden eind december 2020 voltooid moeten zijn en kosten ongeveer 72.000 euro.

Andere werken zijn in uitvoering of starten in 2021, zoals de renovatie en uitbreiding van de BIRA-werkplaats of de Reuckx-koepels en de triplet- en zonnetelescopen.

Meer info over de Space Pole

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Bezettende diensten: Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) | Koninklijk Belgisch Meteorologisch Instituut (KMI) |Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA).

Beheerder van de site en bouwheer: Regie der Gebouwen

Dak en fotovoltaïsche zonnepanelen

Aannemer dak: Troiani et fils

Plaatsing fotovoltaïsche zonnepanelen: Volteco

Duur van de werken: maart 2020 - december 2020

Totale kostprijs van de werken (renovatie dak + plaatsen zonnepanelen): ongeveer 690 000 euro, inclusief btw

Noordpaviljoen

Aannemer: ACP Contracts

Kostprijs van de werken: ongeveer 400 000 euro, inclusief btw

Zone waar het diwaterstofgas wordt gewonnen (KMI)

Aannemer: Malice SA

Duur van de werken: september 2020 - februari 2021

Kostprijs van de werken: ongeveer 430 000 euro, inclusief btw

Renovatie gang van de KSB

Aannemer: ELR Bouw

Duur van de werken: februari 2020 - september 2020

Kostprijs van de werken: ongeveer 126 000 euro, inclusief btw

Renovatie archiefruimte voor seismologie

Aannemer: ELR Bouw

Duur van de werken: oktober 2020 - december 2020

Kostprijs van de werken: ongeveer 72 000 euro, inclusief btw