Tervuren
brug
Deze week start de Regie der Gebouwen met het terugplaatsen van de voetgangers- en fietsersbrug aan de Keizerinnedreef in het park van Tervuren. De brug, die beschermd is als monument, is sinds mei 2023 in restauratie om haar oorspronkelijke uitzicht te herstellen en de stabiliteit en veiligheid te verbeteren. Na het bouwverlof wordt er nog verder gewerkt zodat de brug in september 2024 terug in gebruik kan worden genomen. De werken kostten 1,5 miljoen euro en worden gefinancierd door de Nationale Loterij.

Uittredend staatssecretaris van de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel: "Dagelijks werken we samen met de Regie der Gebouwen onder andere aan het behoud van ons erfgoed en het garanderen van de veiligheid van deze sites voor de bezoekers ervan. Daar ben ik erg trots op. Het is veel meer dan een institutionele missie, het is een engagement naar onze geschiedenis en de toekomstige generaties. De restauratie van de voetgangers- en fietsersbrug aan de Keizerinnedreef in het park van Tervuren is een belangrijke verwezenlijking in het behoud van ons historisch erfgoed. Dit project, dat respect voor authenticiteit combineert met verbeterde stabiliteit en veiligheid, toont ons engagement om onze monumenten te valoriseren en te behouden voor de toekomstige generaties. Dankzij deze werken zullen de vele bezoekers ook gemakkelijk en veilig door de verschillende zones van het park kunnen wandelen en de schoonheid ervan ontdekken."

Historiek

De brug dateert van 1896 en maakt deel uit van de Keizerinnedreef, die evenwijdig loopt met het kanaal dat de twee grote vijvers in het park van Tervuren met elkaar verbindt. 

De brug bevindt zich op de aslijn van het gebouw van het AfricaMuseum, die loodrecht op de Leuvensesteenweg is ingeplant. Deze vormt ook de hoofdas van de symmetrische Franse tuinen die in 1895 door Elie Lainé werden ontworpen.  

De brug is bijna 20 meter lang en 10 meter breed.

Verbetering van de stabiliteit met behoud van het oorspronkelijke uitzicht

Doorheen de jaren was de brug zichtbaar verweerd geraakt en voldeed de structuur niet meer aan de noodzakelijke eisen rond veiligheid en stabiliteit. Een grondige restauratie drong zich dus op. 


De werken startten in mei 2023 en omvatten: 

 • De restauratie van de brughoofden, die bestaan uit een kern van bakstenen en een afwerking  in beige kalksteen en blauwe hardsteen. De stenen werden schoongemaakt en waar nodig werden beschadigingen hersteld en kapotte stenen en voegen vervangen.
 • De restauratie van de originele kolommen en liggers en het toevoegen van nieuwe  kolommen en liggers om de stabiliteit en veiligheid te verbeteren. 
 • De vervanging  van de funderingen van de brug. Hiervoor moest  een deel van de vijver drooggelegd worden met een waterkering.
 • De restauratie van de gietijzeren borstweringen. Deze werden ontmanteld en in een atelier gerestaureerd.  
 • De vernieuwing van het wegdek. 
 • Het verven van de metalen onderdelen van de brug in een lichte, grijze kleur.  Dit komt overeen met de oorspronkelijke kleur op basis van historisch kleuronderzoek. 

Terugplaatsing en afwerking van de brug in verschillende fasen 

De brug wordt vanaf 24 juni 2024 gemonteerd. Dit omvat het terugplaatsen van de metalen kolommen en liggers. Deze werken duren ongeveer 2 weken. Aansluitend worden de boordstenen geplaatst en zal de waterkering verwijderd worden. 

Na het bouwverlof, in augustus 2024, worden de gerestaureerde borstweringen teruggeplaatst. Voor de veiligheid wordt er extra valbeveiliging aangebracht in de vorm van een discreet draadnet uit inox.

Het wegdek van de brug, die vroeger uit een houten beplanking bestond, wordt ook na het bouwverlof vernieuwd. Er wordt een metalen beplanking voorzien met een fijne korrel, in een kleur die aanleunt bij de dolomiet van de parkpaden. 

Het middenpad wordt voorzien van cementbetonverharding, die zal aansluiten op de bestaande asfaltverharding van de Keizerinnedreef voor een betere berijdbaarheid. De voetpaden aan weerszijden van het middenpad worden drempelloos aangesloten op de bestaande parkpaden in dolomiet. 

Opnieuw in gebruik: september 2024

De brug zal in de loop van september 2024 weer in gebruik genomen kunnen worden. Net als vroeger mogen enkel (brom)fietsers en voetgangers er gebruik van maken. Sporadisch verkeer van lichte voertuigen zal in geval van noodzaak (vb. voor onderhoudswerken in het park) wel mogelijk zijn. 

Technische fiche

 • Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
 • Voorbereidende studie: Regie der Gebouwen
 • Aannemer: Monument Vandekerckhove
 • Duur van de werken: mei 2023 – september 2024
 • Kostprijs van de werken: 1,5 miljoen euro, inclusief btw (met de financiële steun van de spelers van de Nationale Loterij)