Gent
De Regie der Gebouwen heeft van januari tot mei 2020 de inkom van het gerechtsgebouw in Gent (Opgeëistenlaan) aangepast om een permanente scanstraat te plaatsen.

Zo’n permanente scanstraat is reeds geplaatst in het justitiepaleis in Brussel, Antwerpen en Charleroi.

De beveiligingswerken in het gerechtsgebouw in Gent kaderen in het aangepast veiligheidsbeleid dat door de FOD Justitie werd uitgewerkt.

"Er leeft op verschillende niveaus een gevoel voor extra alertheid. Het nieuw gerechtsgebouw in Gent is één van de specifieke gebouwen die een hoger beveiligingsniveau moesten krijgen. Op deze locaties kunnen risicovolle processen doorgaan. Een gerechtsgebouw moet een open karakter hebben maar evengoed een beveiligingsinstallatie die zowel het personeel als de andere burgers voldoende beschermt. De “scanstraat” zorgt dus voor een betere veiligheid", aldus Koen Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen en minister van Europese Zaken.


Installatie permanente scanstraat

De voorlopige scanstraat werd vervangen door een permanente scanstraat, die is afgesloten met inbraak- en kogelwerende wanden.

Net als op de luchthaven moeten de bezoekers er langs een metaaldetector en wordt alles wat wordt meegebracht, gecontroleerd.

Nadat ze langs de scanstraat zijn gepasseerd, moeten de bezoekers nog langs een éénpersoonstourniquet, die toegang geeft tot de ‘salle des pas perdus’ (inkomhal), waar het onthaal zich bevindt. Voor personen met een beperkte mobiliteit is er een aparte, brede sluis voorzien zonder draaihekken.

​​​​​​

Scanstraat

De beveiligde toegang tot de inkomhal

Herinrichting onthaal en aanpassingen voor rolstoelgebruikers

Het onthaal in de inkomhal werd heringericht, zo werden er bijvoorbeeld iets lagere loketten voorzien, aangepast aan rolstoelgebruikers.

Heringericht onthaal; de 2 loketten aan de linkerkant zijn aangepast aan rolstoelgebruikers

De tourniquets die toegang geven tot de inkomhal

Eén en dezelfde inkom, ook voor de jeugdrechtbank

Momenteel is er in het gerechtsgebouw een aparte inkom voor de jeugdrechtbank, maar de bedoeling is dat over enkele weken alle bezoekers binnenkomen langs één en dezelfde, beveiligde toegang. Hiervoor wordt er een glazen verbindingsgang gecreëerd die de hoofdingang verbindt met het gedeelte van de jeugdrechtbank.

De inkom van de jeugdrechtbank zal dan voortaan als de uitgang ervan gebruikt worden. Deze is eveneens beveiligd door de installatie van een éénpersoonstourniquet.

Een hoger beveiligde toegang voor 5 gerechtsgebouwen in België

De beveiligingswerken in het gerechtsgebouw in Gent kaderden in het aangepast veiligheidsbeleid dat door de FOD Justitie werd uitgewerkt.

Hierbij werd onder meer beslist dat er in vijf gerechtsgebouwen in het land een hoger beveiligde site zou komen, inclusief een scanstraat. Het gerechtsgebouw in Gent is daar één van (de andere justitiepaleizen zijn die van Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi).

Technische fiche

Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Gebruiker: FOD Justitie
Studie: Scope & Blueprint architecten BV
Aannemer: Fichet Group NV
Duur van de werken: januari 2020 – mei 2020
Investering: ongeveer 1 miljoen euro (incl. BTW), gefinancierd door de Regie der Gebouwen