Gent
De Regie der Gebouwen geeft 84 middeleeuwse glasraamfragmenten in bruikleen voor de tentoonstelling "Fantasie of realiteit? Glasgeheimen bij Van Eyck". De tentoonstelling vindt plaats van 10 april 2021 tot 27 juni 2021 in de Groot Begijnhofkerk in Gent (Groot Begijnhof 67, 9040 Sint-Amandsberg).

Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der Gebouwen:

"Een van de verantwoordelijkheden van de Regie der Gebouwen waar ik als bevoegd staatssecretaris veel belang aan hecht, is het historisch patrimonium. Dankzij de Regie zal de tentoonstelling "Fantasie of realiteit? Glasgeheimen bij Van Eyck" over bijkomende troeven beschikken en ik verheug me daarover."

Middeleeuwse glasraamfragmenten

De glasraamfragmenten werden ontdekt bij de restauratie van het oud-dominicanenklooster ‘Het Pand’ in Gent. In totaal werden ongeveer 2000 glasraamfragmenten van de 13de tot begin 15de eeuw ontdekt.

In 1991 werd besloten om een museum ‘Drolerieën’ op te richten in het Pand, dat dient als ontmoetingscentrum voor de academici en genodigden van de UGent, met als doel dit roerend erfgoed wetenschappelijk te ontsluiten, deskundig te situeren in zijn cultuurhistorische context en een deel ervan permanent tentoon te stellen in 16 tentoonstellingskasten.

De bewaarde glasraamfragmenten zijn echte kunstwerken, waarin humor en verbeelding steeds een diepmenselijk karakter vertonen. Naast figuratieve fragmenten (drolerieën, dieren, mensen) zijn er vooral stukken uit de achtergrond bewaard met voorstellingen van bladeren, architectuur, gestileerde bloemen en hoekstukken uit het maaswerk.

Tentoonstelling "Fantasie of realiteit? Glasgeheimen bij Van Eyck"

Om glasramen en ook deze verzameling van glasraamfragmenten terug onder de aandacht te brengen organiseert het ‘Groot Begijnhof Sint-Amandsberg’ een tentoonstelling met steun van het Gentse stadsbestuur, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en het Corpus Vitrearum Nationaal: "Fantasie of realiteit? Glasgeheimen bij Van Eyck". Aletta Rambaut is de curator van deze tentoonstelling.

Kunsthistorisch onderzoek tijdens de voorbije 30 jaar heeft aangetoond dat de schilderijen van Jan Van Eyck glasramen en glasfragmenten vertonen die identiek zijn aan de glasraamfragmenten van de Regie der Gebouwen. Tijdens de tentoonstelling worden 84 glasraamfragmenten geconfronteerd met geselecteerde schilderijen van Jan Van Eyck op ware grote gereproduceerd. Dit evenement wil het Van Eyckjaar 2020-2021 met allure afsluiten.

Omwille van de maatregelen tegen Covid-19 is het verplicht om op voorhand te reserveren via de website: www.grootbegijnhof.be/tentoonstelling.

Foto: © Groot Begijnhof Sint-Amandsberg