Brussel
De Regie der Gebouwen financiert de omvangrijke infrastructuurwerken aan de Koninklijke Bibliotheek van België. Ze investeert een bedrag van ongeveer 3.300.000 euro voor de creatie van een nieuw museum dat deel uitmaakt van de Kapel van Nassau en van een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen rond en in het Paleis van Karel van Lotharingen.

"We zijn blij dat we kunnen bijdragen aan de evolutie en de modernisering van de Koninklijke Bibliotheek van België, die voortaan 'KBR' heet. Enerzijds is de Regie der Gebouwen verantwoordelijk voor de lancering en de financiering van de studies, anderzijds staat ze in voor een groot deel van de renovatie- en herinrichtingswerken aan de infrastructuur. Zo komt ze op een efficiënte manier tegemoet aan de nieuwe performantiedoelstellingen en vereisten van de Koninklijke Bibliotheek. De realisatie kwam tot stand dankzij de publiek-publieke samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek, Toerisme Vlaanderen en de Regie der Gebouwen. De perfecte samenwerking tussen die verscheidene openbare diensten laat toe om de toekomstige bezoekers van de Koninklijke Bibliotheek tentoonstellingsruimtes aan te bieden die de collectie van de bibliotheek waardig zijn", vertelt Laurent-Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

Gedeelde investering

Dit project is het resultaat van een uitstekende samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek van België, de Regie der Gebouwen en Toerisme Vlaanderen. Elke partner financiert een deel van het project.

De Regie der Gebouwen was verantwoordelijk voor de lancering en de financiering van de studie via een dienstenopdracht die in 2017 gegund werd. Ze publiceerde ook de opdrachten voor werken en analyseerde de offertes, zowel op vlak van infrastructuur als scenografie.

Ten slotte financierde ze het grootste deel van de infrastructuurwerken, voor een bedrag van ongeveer 3.300.000 euro.

De Koninklijke Bibliotheek en Toerisme Vlaanderen zijn verantwoordelijk voor de scenografische werken.

Omvangrijke infrastructuurwerken

De omvangrijke infrastructuurwerken omvatten de ruwbouw, de afwerkingen en de speciale technieken zoals elektriciteit, de verwarming en de klimaatregeling maar ook de verlichting, de liften en de sanitaire voorzieningen.

Meer concreet zullen de werken bestaan uit de volledige renovatie van de lokalen op de verschillende verdiepingen. Er zullen een heel aantal wanden en muren afgebroken worden voor het creëren van een open ruimte. Er zullen nieuwe verbindingen gemaakt worden om bepaalde plaatsen in het gebouw met elkaar te verbinden.

De vloeren, muren en plafonds zullen vernieuwd worden. Er zullen nieuwe trappen, loopbruggen en balustrades aangelegd worden. De houten vloeren zullen gerestaureerd of indien nodig vervangen worden en alle onderdelen uit natuursteen worden gerestaureerd.

Toegankelijkheid

Er zijn ook verschillende inrichtingswerken voorzien om voor iedereen een vlotte toegang te verzekeren, ook voor personen met beperkte mobiliteit: toegangshellingen, liften en hefplatformen.

De hoofdingang en het onthaal aan de Kunstberg zullen volledig geherstructureerd worden. Er zal een toegangshelling worden aangelegd. Bovendien zullen de elektriciteit en de klimaatregeling vernieuwd worden. Er worden ook nieuwe vestiaires en een nieuwe winkel voorzien.

Er zal een nieuwe glazen lift geïnstalleerd worden om de verbinding te verzekeren tussen elke verdieping en de inkom, het forum en de twee verdiepingen van de museumruimte.

Er zullen eveneens twee hefplatformen voor PBM aangelegd worden: het eerste tussen de 2 verdiepingen van het museum en het tweede tussen de tijdelijke tentoonstellingsruimten en de appartementen van Karel van Lotharingen.

Nieuw museum en ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen

Bij de eerste herstructurering worden de ruimten rond de Kapel van Nassau - een ware gotische parel in het midden van het gebouw - volledig omgevormd tot een museumruimte verspreid over de eerste twee verdiepingen. Het nieuwe museum zal gewijd zijn aan de gouden eeuw van het handgeschreven boek, met de geschreven werken van de Bourgondische hertogen.

Bij de tweede herinrichting wordt een nieuwe ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen gecreëerd, die zich zal bevinden tussen de 3de verdieping van dit gedeelte van het gebouw en het Paleis van Karel van Lotharingen waarmee er een directe verbinding gemaakt zal worden. De eerste bezetting wordt de tentoonstelling « The World of Bruegel in Black and White », die zou beginnen in oktober 2019.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bezettende diensten: Koninklijke Bibliotheek van België
Studies
Publicatie van de dienstenopdrachten: Regie der Gebouwen
Financiering en aanbestedende overheid: Regie der Gebouwen
Studiebureau: Studio Roma
Duur van de studie: juni - december 2018
Werken
Publicatie van de opdracht voor werken en analyse van de offertes: Regie der Gebouwen
Aanbestedende overheid: Koninklijke Bibliotheek van België
Totale kostprijs van de infrastructuurwerken: ongeveer €4.000.000 incl. BTW
Totale kostprijs van de scenografische werken: ongeveer €2.500.000 incl. BTW
Duur van de werken: april 2019 - mei 2020