De Regie der Gebouwen voorziet een nieuwe site voor het Rijksarchief in Eupen

08/12/2020
De Regie der Gebouwen heeft een 19de-eeuws gebouw in zijn huidige staat gekocht van de Duitstalige Gemeenschap. Het gaat om een pand in de Kaperberg 8 in Eupen. De Regie der Gebouwen voorziet de renovatie van dit beschermd gebouw en zal er ook een nieuw bijgebouw optrekken. De bedoeling is om er het Rijksarchief in onder te brengen, dat nu gehuisvest is in de Kaperberg 2-4.

Een project in 3 delen

Het project voor het Rijksarchief van de Duitstalige gemeenschap omvat 3 grote delen:

In de eerste plaats de restauratie van het gebouw aan de straatzijde, dat beschermd is en dateert van het begin van de 19de eeuw. Het dak van dit gebouw wordt op een identieke manier gereconstrueerd met integratie van warmte-isolatie. De gevels en het buitenhoutwerk worden volledig gerestaureerd. Dit gebouw zal in de nabije toekomst plaats bieden aan kantoren, vergaderzalen en de leeszaal.

Vervolgens wordt een bestaand bijgebouw, dat dateert van de jaren 1970, gerenoveerd. Deze beantwoordt immers niet meer aan de huidige normen op het vlak van isolatie, elektriciteit en veiligheid. De gevels van het bijgebouw worden dus volledig geïsoleerd en er worden binneninrichtingswerken uitgevoerd om er mobiele rekken in te kunnen plaatsen die nodig zijn voor het Rijksarchief.

Ten slotte wordt er een bijkomend bijgebouw opgetrokken. Deze zal vooral plaats bieden aan mobiele rekken.

Een goed uitgestippeld plan

De opmaak van de opdracht voor werken van dit project vordert goed. De Regie der Gebouwen voerde trouwens de afgelopen maanden verschillende studies (stabiliteit, hvac, elektriciteit, elektromechanica, enz.) uit; er bleek gelukkig geen enkel veiligheidsprobleem te zijn. Deze vaststelling laat toe dat de publicatie van de opdracht in de beste omstandigheden kan gebeuren. 

De publicatie voor de aanbesteding van het project is voorzien in het voorjaar van 2021 en het begin van de werf is gepland voor eind 2021. Als alles naar wens verloopt, zou de werf voltooid zijn tegen eind 2023. Momenteel gaat het om een tijdelijke planning die niet voor 100% kan gewaarborgd worden gezien de impact van Covid-19.

Een gebouw dat onderhouden wordt in afwachting van zijn renovatie

In afwachting van deze volledige renovatie en om het gebouw niet te laten aftakelen, zorgt de Regie der Gebouwen ervoor dat het gebouw regelmatig onderhouden wordt: reiniging van de kroonlijsten, kleine herstellingen, enz. De Regie der Gebouwen heeft ook een kleine opdracht voor buitenonderhoud uitgeschreven die van start ging op dinsdag 1 december 2020 en die kleine werken omvat zoals het snoeien van de vegetatie en het onderhoud van de omgeving. 

Meer info

Technische fiche  

Eigenaar: Belgische staat

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Gebruiker: Rijksarchief

Ontwerper: Regie der Gebouwen

Oppervlakte: 3.138 m²

Planning werken en inrichting: van 2021 tot 2023