De Regie der Gebouwen werkt aan de vermindering van de energetische voetafdruk van het Koninklijk Paleis van Brussel

19/07/2019
Brussel
De Regie der Gebouwen doet er alles aan om de energetische voetafdruk te verbeteren en het energieverbruik van de overheidsgebouwen terug te dringen. Momenteel gaat de aandacht naar het Koninklijk Paleis van Brussel, dat een relatief hoog energieverbruik heeft. Het historisch karakter van het gebouw maakt de ingrepen delicaat en duur. De Regie der Gebouwen heeft besloten om de verwarmings- en verluchtingsinstallaties te verbeteren omdat ze een grote energiepost vormen.

“In het najaar van 2019 zullen we een interne studie opstarten om te bepalen wat de beste maatregelen zijn die we kunnen nemen  voor het efficiënter maken van de verwarmingsinstallatie en het ventilatiesysteem. Verschillende pistes werden al overwogen, zoals de overschakeling van stookolie op aardgas, de plaatsing van condensatieketels of zelfs een warmtekrachtkoppelingseenheid”, zegt Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

Studies en werken per fasen

Om de energetische voetafdruk van het Koninklijk Paleis van Brussel te verminderen overweegt de Regie der Gebouwen verschillende aanpassingswerken aan de verwarmings- en verluchtingsinstallaties.

Twee elementen bemoeilijken het project: het historisch karakter van het gebouw en het feit dat de werken uitgevoerd moeten worden terwijl de warmteproductie tijdens het stookseizoen moet verzekerd blijven.

De aanpassing van de stookplaats en van de hoofdnetwerken kan niet op één jaar tijd uitgevoerd worden, waardoor de werken in fasen zullen gebeuren.

Daarom is het noodzakelijk om vooraf een grondige studie te voeren over de mogelijkheden en de te nemen maatregelen.

De diensten van de Regie der Gebouwen zullen twee studies uitvoeren. De eerste zal starten in het najaar van 2019, en gaat over de algemene principes en de aanpassingen aan de stookplaats. De tweede zal gebeuren in de zomer van 2020 en gaat over de gasaansluiting en de integratie van een warmtekrachtkoppeling.

De werken zullen op hun beurt in fasen en over meerdere jaren uitgevoerd worden: van 2020 tot 2022.

Vermindering van de CO2-uitstoot, beter rendement en verminderd verbruik

Momenteel wordt de warmteproductie van het Koninklijk Paleis van Brussel verzekerd door 4 stookolieketels die ongeveer 30 jaar oud zijn.

De beoogde aanpassingen zullen het mogelijk maken om de CO2-uitstoot te verminderen en zullen bovendien het rendement voor warmteproductie en -distributie verbeteren.

Een betere afstelling van de installaties volgens de warmtevraag en het gebruik van de ruimtes zal eveneens mogelijk zijn en zal het energieverbruik van het paleis verlagen.