De Regie der Gebouwen zet de Congreskolom in Brussel vanaf 21 juli 2020 terug in de spotlights

15/07/2020
Brussel
De Congreskolom in Brussel werd opgericht ter ere van het ontstaan van België. Het is een symbolische herdenkingsplaats met de eeuwige waakvlam bij het Graf van de Onbekende Soldaat. De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de Belgische staat, heeft de verlichting van de Congreskolom vernieuwd. Vanaf 21 juli 2020, omstreeks 22.00 uur, zal de Congreskolom terug van zonsondergang tot zonsopgang worden opgelicht.

Symbolischer kan het bijna niet. Op de nationale feestdag zal de Congreskolom opnieuw in volle glorie te bewonderen zijn. De Congreskolom herdenkt het ontstaan van België. Soms moeten we fier zijn op ons verleden, maar nog meer op onze toekomst. Zeker na een periode waarin het uiterste werd gevraagd van velen en we ons misschien beperkt voelden in onze vrijheden.” licht Koen Geens, Vice-Eersteminister, Minister van Justitie belast met de Regie der Gebouwen en Minister van Europese Zaken toe.

Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen : “Het opnieuw belichten van de Congreskolom op 21 juli 2020 is méér dan het resultaat van een project. De Regie der Gebouwen is trots dat ze haar vakkennis ten dienste kan stellen op deze symbolische plaats.” 

Een hedendaagse verlichting

De aangepaste verlichting onderscheidt de drie belangrijkste karakteristieken van de Congreskolom:

- De 27 artikels met de grote beginselen van de Belgische grondwet op de sokkel van het monument worden geaccentueerd met een LED-verlichting.

- Het 4,7 meter hoge standbeeld van Koning Leopold I, bovenaan de kolom, wordt vanop een afstand verlicht door kleine LED-spotjes. Dankzij de specifieke plaatsing van de verlichtingsarmaturen wordt de verlichtingshoek vergroot waardoor er minder schaduw valt op het standbeeld.

- De hoogte (45 meter) van de Congreskolom wordt geaccentueerd met een smalle lichtbundel via 8 projectoren.

Het gebruik van LED-verlichting draagt bij tot een duurzaam energiegebruik.

Met deze vernieuwde verlichting wordt de lichtvervuiling rond de sokkel verminderd zodat het effect en de intimiteit van de eeuwige waakvlam aan het Graf van de Onbekende Soldaat beter tot zijn recht komt.

Een vleugje geschiedenis

De Congreskolom, opgericht in 1850, is een Belgisch monument bij uitstek. Ze werd opgericht ter ere van het eerste Nationaal congres, als een bevestiging van de jonge Belgische Natie. Joseph Poelaert was de architect van het prestigieuze monument.

De kolom vertelt ons de Belgische geschiedenis van september 1830 tot juli 1831. Op het onderste deel van het voetstuk zijn de namen van de burgers die de voorlopige regering hebben gevormd, uitgehouwen. Op de voorzijde van het voetstuk van de kolom zijn de 27 artikels waarin de grote beginselen van de Grondwet zijn vastgelegd in panelen van wit Carreramarmer gebeiteld.

De sierlijsten boven de guirlandes, tussen de bronzen standbeelden, herinneren aan de belangrijkste gebeurtenissen van de Belgische Revolutie.

Op de hoeken van het voetstuk zijn vier allegorische bronzen vrouwenbeelden van 3,5 m hoog afgebeeld die de fundamentele vrijheden voorstellen: de Vrijheid van Eredienst, de Vrijheid van Vereniging, de Vrijheid van Onderwijs en de Persvrijheid. Onmiddellijk daarboven bevindt zich een lijst met de wapenschilden van het land en de toenmalige provincies, versierd met lauriertakken.

Een energieke kracht gaat uit van de bronzen leeuwen op de sokkel die de eeuwige waakvlam bij het Graf van de Onbekende Soldaat flankeren. Het Graf van de Onbekende Soldaat met de eeuwige waakvlam werd in 1922 toegevoegd. 

Het is vooral het kapiteel die de kolom haar sierlijkheid geeft. De fries is voorzien van elegant loofwerk; op de vier zijden ervan zijn de Wijsheid, de Kracht, de Onsterfelijkheid en de Roem afgebeeld. De sokkel boven het kapiteel, waarin zich de bronzen trapdeur met wapenschild bevindt, is versierd met palmetten en andere versierselen waarboven een kroon is gebeeldhouwd.

Een wenteltrap met zo’n 200-tal treden leidt tot een klein platform bovenaan de zuil, versierd met een rijkelijk bewerkte vergulde bronzen borstwering. Deze wenteltrap is om veiligheidsredenen niet toegankelijk voor het publiek. De Congreskolom maakt deel uit van de Congresplaats die sinds 1998 beschermd is als landschapssite.

Technische fiche verlichting Congreskolom

Eigendom: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Aannemer: Van Cauter NV
Kostprijs van de werken: 33.600 euro (incl. BTW)
Duur van de werken: februari 2020 - juni 2020