Rixensart
Op 19 april 2022 is de Regie der Gebouwen begonnen met de tweede fase van de herinrichtingswerken op het gelijkvloers in het Centrum voor asielzoekers (Fedasil) van Rixensart, dat zich in de “rue du Plagniau” 1 bevindt.
Het gaat immers om een open opvangcentrum van 230 plaatsen dat gericht is op de opvang van niet-begeleide minderjarige jonge meisjes die zwanger zijn en/of kinderen hebben.
De ruimte wordt volledig heringericht om te beantwoorden aan de behoeften van het centrum. Zo wordt de voormalige refter omgebouwd tot verschillende activiteiten- en personeelslokalen.
De werken omvatten de vervanging van de vloeren, het schrijnwerk en het schilderwerk. Ook de technische installaties (verwarming, elektriciteit en sanitaire voorzieningen) worden volledig vernieuwd en er wordt een semiprofessionele keuken geplaatst.
Ten slotte worden de ramen vervangen door dubbele beglazing voor een betere isolatie.
De kostprijs van deze werken, die ongeveer een jaar zullen duren, bedraagt ongeveer 615.000 euro.

“Ik ben verheugd dat deze tweede fase van de werken is opgestart. Het laat toe om deze minderjarigen in de beste omstandigheden op te vangen en ook het intern beheer van het centrum te optimaliseren”, zegt Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy, Regie der gebouwen en de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister.

“Sinds de aankoop van het gebouw, heeft de Regie der Gebouwen de ruimtes voortdurend gemoderniseerd om te beantwoorden aan de behoeften van een dergelijk opvangcentrum. Er werden snel een kinderopvang, kamers op de verdieping en nieuwe sanitaire voorzieningen ingericht. In 2019 werd een toegang voor personen met een beperkte mobiliteit ingericht en in 2021 werden er individuele keukens ter beschikking gesteld om de bewoners een grotere autonomie te bieden. Met deze nieuwe werken die van start gaan voor de inrichting van activiteiten- en personeelslokalen, zullen de opvang en het beheer van het centrum nog meer verbeterd worden. De Regie der Gebouwen toont eens te meer het belang aan dat ze hecht aan het verzekeren van een kwaliteitsvolle huisvesting voor haar federale overheidspartners”, aldus Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

Fase 1: inrichting van individuele keukens

Eind augustus 2021 heeft de Regie der Gebouwen al de eerste fase van deze werken afgerond, die bestond uit de omvorming van de gemeenschappelijke keuken op het gelijkvloers naar verschillende individuele keukens voor de bewoners.

Deze werken kostten ongeveer 850.000 euro.

De 530 m² werden voorzien van wanden om acht lokalen te creëren die elk uitgerust zijn met 2 individuele keukens, een televisie en internettoegang voor de meerderjarige bewoners en de gezinnen, alsook een lokaal met 4 keukens voor de niet-begeleide minderjarigen onder toezicht van de opvoeders van het centrum.

De grote glazen wanden werden vervangen door vensters die aangepast zijn aan de grootte van de nieuwe ruimtes. De brandveiligheid werd opnieuw conform gemaakt aan de normen en er werden robuuste semiprofessionele keukens geplaatst waardoor elke persoon of familie beschikt over een berging, een gemeenschappelijke koelkast, kookplaten en keukengerei. Bovendien werden de verschillende keukens voorzien van een gekleurd thema en de bewoners hebben er namen voor kunnen kiezen (“salie”, “koriander”, “paprika” en “drop”).

Dankzij de uitvoering van dit project hebben de bewoners nu meer autonomie en betere leefomstandigheden. Er kan voortaan meer rekening gehouden worden met ieders voorkeuren, uurroosters en budget.

Andere voorgaande investeringen

Sinds de Belgische Staat dit centrum heeft aangekocht in 2012, heeft de Regie der Gebouwen er verschillende renovatie- en inrichtingswerken uitgevoerd, zoals:

  • De installatie van een nieuwe liftkoker om een betere circulatie tussen de verdiepingen mogelijk te maken (dit project loopt nog).
  • De vervanging van alle ramen en buitenschrijnwerk van het bijgebouw met de naam “de kleine school”, alsook de installatie van een nieuwe verwarmingsketel (2020).
  • De herinrichting van de inkom van het hoofdgebouw met de plaatsing van een toegangshelling voor personen met een beperkte mobiliteit (2019).
  • De inrichting van kamers op de verdieping waar moeders met kinderen kunnen verblijven.
  • De renovatie van de hoogspanningscabine.
  • De inrichting van nieuwe douches en sanitaire voorzieningen.
  • De omvorming van de voormalige gemeentelijke kinderopvang naar een kinderopvang voor bewoners met baby’s (2013).

Meer informatie en foto's over de renovatieprojecten in dit centrum vindt u terug op onze website

Meer informatie over het centrum op de website van Fedasil

Technische fiche

Eigenaar: Belgische Staat

Studies en bouwheer: Regie der Gebouwen

Gebruiker: Fedasil

Activiteitenlokalen gelijkvloers

Aannemer: firma SCTD

Duur van de werken: april 2022 - voorjaar 2023

Kostprijs van de werken: ongeveer 615.000 euro, inclusief btw

Individuele keukens

Aannemer: THERET (failliet), vervolgens Distrinox

Duur van de werken: mei 2015 - augustus 2021

Kostprijs van de werken: ongeveer 850.000 euro, inclusief btw