Brussel
In 2017 heeft de Regie der Gebouwen een opdracht voor diensten uitgeschreven om een studie uit te voeren rond de inrichting van de ruimtes binnen de KBR (Koninklijke Bibliotheek) en de herinrichting van de hoofdingang.

In april 2019 gingen de werken van start.

Op maandag 14 oktober 2019 werd het einde van de eerste fase van het project gevierd: de nieuwe ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen onthaalt zijn eerste tentoonstelling.

Gedeelde investering

Dit project kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek van België, de Regie der Gebouwen en Toerisme Vlaanderen. Elke partner financiert een deel van het project.

De Regie der Gebouwen heeft ongeveer 3.300.000 euro geïnvesteerd voor de uitvoering van de infrastructuurwerken. Ze stond ook in voor de publicatie van de opdrachten voor de werken en de analyse van de offertes voor de uitvoering van de infrastructuurwerken en de scenografie.

De nieuwe ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen is klaar

De start van de tentoonstelling ‘The World of Bruegel in Black and White’ vormt het einde van de eerste fase van de werken omdat het gaat om de eerste tentoonstelling die plaatsvindt in de nieuwe ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. Deze werd ingericht in en rond het Paleis van Karel van Lotharingen.

Tegelijkertijd werd de volledige inkomhal van de hoofdingang aan de Kunstberg gerenoveerd en heringericht.

De toegankelijkheid van de KBR is verbeterd

Er werden verschillende inrichtingswerken uitgevoerd om te zorgen voor een betere toegankelijkheid van het gebouw en een betere circulatie voor de bezoekers, ook voor personen met beperkte mobiliteit (PBM).

Er werd een toegangshelling voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM) aangelegd aan de ingang en er werd een hefplatform voor PBM geïnstalleerd tussen de ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen en de appartementen van Karel van Lotharingen.

In het tweede deel van het project wordt een nieuwe glazen lift geïnstalleerd om de verbinding te verzekeren tussen het inkomverdiep, het forum en de twee verdiepingen van het museum. Er wordt ook een tweede hefplatform voor PBM geplaatst tussen de twee verdiepingen van het museum over de hertogen van Bourgondië.

Werken voor het museum over de hertogen van Bourgondië zijn volop bezig

Het tweede luik van dit project omvat de volledige omvorming van de ruimten rond de Kapel van Nassau naar een museumruimte over twee verdiepingen.

Het nieuwe museum zal gewijd zijn aan de gouden eeuw van het handgeschreven boek, met de geschreven werken van de Bourgondische hertogen.

De werken die van start gingen in april 2019 zouden moeten afgerond zijn tegen mei 2020 voor de opening van het museum.

De ingang Keizerslaan ook heringericht

De Regie der Gebouwen haalt het onderste uit de kan om alle gebouwen van de overheidsinstellingen toegankelijk te maken voor personeel en bezoekers.

Met dit doel voor ogen heeft ze besloten om ook de ingang van de KBR die zich aan de Keizerslaan bevindt, opnieuw in te richten.

De trap in blauwe steen wordt gerestaureerd en gereinigd.

Er wordt een toegangshelling geïnstalleerd om de toegang voor personen met beperkte mobiliteit mogelijk te maken. Deze helling kan verplaatst en opgeplooid worden om toegang te kunnen verkrijgen tot de rioleringsmonden die zich er net onder bevinden.

De drie brandwerende vensterdeuren van de ingang worden uitgerust met nieuwe ramen met dubbele beglazing. Deze zijn uitgerust met een anti-inbraaksysteem.

De eerste deur blijft gesloten en dient enkel als nooddeur.

De centrale deur wordt uitgerust met een draaihek dat beschermd is via een glazen sas.

De derde deur is toegankelijk via de toegangshelling PBM en is voorzien van een bel.

Aan de binnenkant wordt er een portaal met metaaldetector geïnstalleerd en alle lampen worden vervangen door LED-verlichting.

De werken gaan van start in november 2019 en eindigen in maart 2020.

De investering van de Regie der Gebouwen voor dit project bedraagt ongeveer 335.000 €, incl. BTW.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Bezettende diensten: Koninklijke Bibliotheek van België

Inrichting van de ruimtes en herinrichting van de hoofdingang
Studies

Publicatie van de dienstenopdrachten: Regie der Gebouwen

Financiering en aanbestedende overheid: Regie der Gebouwen

Studiebureau: Studio Roma

Duur van de studie: juni - december 2018

Werken

Publicatie van de opdracht voor werken en analyse van de offertes: Regie der Gebouwen

Aanbestedende overheid: Koninklijke Bibliotheek van België

Totale kostprijs van de infrastructuurwerken: ongeveer €4.000.000 incl. BTW

Totale kostprijs van de scenografische werken: ongeveer €2.500.000 incl. BTW

Duur van de werken: april 2019 - mei 2020

Ingang Keizerslaan

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Aannemer: Malice Ets

Duur van de werken: november 2019 – maart 2020

Kostprijs van de werken: ongeveer 335.000 €, incl. BTW

Meer info en foto's ?

Lees de webpagina over dit project