Gent
Vandaag gaven vertegenwoordigers van de Regie der Gebouwen tekst en uitleg over de problematiek van de deuren in het FPC Gent tijdens een overlegvergadering met de vakbonden van het FPC, vertegenwoordigers van het personeel, het directoraat-generaal van de Penitentiaire instellingen en de directie van het FPC. Daarna volgde een informatievergadering met vertegenwoordigers van de stad Gent.

De vergaderingen verliepen sereen en waren constructief. 

Na het schetsen van de algemene problematiek werden de resultaten van de expertise en de oplossingen toegelicht. 

De veiligheid van zowel de patiënten als het personeel is en blijft een prioriteit. 

Zowel de deuren van de patiëntenkamers als de circulatiedeuren worden op technisch vlak aangepast.   

Deze aanpassingen werden en worden verder uitgevoerd in overleg met de directie van het FPC Gent en het zorgpersoneel.  Een timing voor de aanpassingen werd voorgesteld en besproken. Er wordt alles aan gedaan om de aanpassingen zo snel mogelijk te laten uitvoeren.  

Deze week worden 10 deuren van de patiëntenkamers aangepast.  De andere deuren volgen daarna, rekening houdend met de leveringstermijn van de benodigde stukken. Begin april 2020 wordt gestart met de vervanging van de stuurkasten.  

De deurkaders van de circulatiedeuren worden ook vervangen. 27 deurkaders zijn reeds vervangen en eind deze maand worden drie bijkomende deurkaders vervangen.  Er werd zeer recent een akkoord bereikt om 81 bijkomende deurkaders te vervangen.  Dit wordt begin april 2020 opgestart, steeds in overleg met de directie van het FPC Gent.