Brussel (Laken)
De Regie der Gebouwen zal gebruik maken van de restwarmte van de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek om de gebouwen van het koninklijk domein van Laken te verwarmen, evenals de Serres. De werken, die deze winter werden aangevat, gaan goed vooruit ondanks de opschorting van de werf van maart tot begin mei 2020 door Covid-19.
Deze werken kaderen in de duurzaamheidsstrategie van de Regie der Gebouwen om haar ecologische voetafdruk te verkleinen en het energieverbruik van de overheidsgebouwen te verminderen, inclusief de gebouwen die ter beschikking worden gesteld aan het Staatshoofd. Deze projecten krijgen de volledige steun van de Koning.

Dit duurzaam project is het resultaat van een uitstekende samenwerking tussen het Koninklijk Paleis, Brussel-Energie en de Regie der Gebouwen. De aansluiting op het warmtenetwerk van de verbrandingsoven geeft de kans om niet enkel de uitstoot van CO2 met 2.700 ton per jaar te verminderen, maar ook om de energiefactuur van het koninklijk domein te verlagen. De bedoeling is dat dit netwerk operationeel is vanaf het volgende verwarmingsseizoen”, aldus Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

Brussel-Energie werkt verder aan een betere valorisatie van het Brusselse restafval, door middel van zijn warmtenetwerk waarvan het koninklijk domein van Laken voortaan zou gebruik maken. Dit gewoonweg royaal project is het resultaat van een mooie samenwerking tussen het Koninklijk Paleis, de Koninklijke Schenking, de Regie der Gebouwen en Brussel-Energie”, voegt Daniel Van Lathem, projectleider bij Brussel-Energie, eraan toe.

Publieke samenwerking voor een vermindering van de CO2-uitstoot

De Regie der Gebouwen en Brussel-Energie werken nauw samen voor de realisatie van dit duurzame project dat beantwoordt aan verschillende doelstellingen.

De Regie der Gebouwen doet er immers alles aan om ervoor te zorgen dat de gebouwen die zij voor de federale staat beheert, minder energie verbruiken en minder CO2 uitstoten.

Brussel-Energie werkt op haar beurt aan een betere valorisatie van het Brusselse restafval via haar warmtenetwerk.

Dankzij de energie die wordt gerecupereerd in de vorm van warmte die wordt geproduceerd door de verbranding van restafval in de verbrandingsoven, zal de uitvoering van dit project de CO2-uitstoot met 2.700 ton per jaar verminderen en het verbruik van fossiele energie door het koninklijk domein van Laken doen afnemen.

Sleuven in het koninklijk park

Dit project vereist de aanpassing van tien stookplaatsen van het koninklijk domein van Laken en de aansluiting van het koninklijk domein op het warmtenetwerk.

De werken op het koninklijk domein van Laken zelf gingen van start in januari 2020 en zijn indrukwekkend.

Er werden grote sleuven gegraven voor de leidingen van het warmtenetwerk dat de stookketels van het koninklijk domein zal verbinden met de verbrandingsoven.

Brussel-Energie zorgt voor de installatie van het warmtenetwerk dat over het domein zal gaan tot aan de verschillende stookketels en voor de plaatsing van de warmtewisselaars.

De Regie der Gebouwen zorgt voor de hydraulische verbinding tussen de wisselaars en de bestaande verwarmingsinstallaties.

Planning en opstart

In juni 2020 zullen de installatiewerken van het warmtenetwerk ook buiten het koninklijk domein worden verdergezet, onder de Van Praet-brug en de Vilvoordsesteenweg.

Eind september 2020 zijn er een reeks werkingsproeven voorzien vóór de inbedrijfstelling van het verwarmingssysteem in het najaar van 2020.

De doelstelling is om vanaf de winter van 2020-2021 deze thermische energiebron te gebruiken voor minimaal 25 jaar.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische Staat en Koninklijke Schenking

Installatie netwerk en warmtewisselaars

Bouwheer: Brussel-Energie

Aannemer (deel netwerk): Tijdelijke vennootschap Denys  – Engie Fabricom

Aannemer (deel onderstations): BESIX Van den Berg NV

Duur van de werken: januari 2019 - september 2020

Kostprijs van de werken: ongeveer 4,5 miljoen euro, inclusief BTW (gedeeld tussen de Regie der Gebouwen en de Koninklijke Schenking, die de kostprijs van de installatie zullen terugbetalen via een vast maandelijks bedrag gedurende 25 jaar.)

Aanpassingswerken stookruimtes

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Aannemer HVAC: EDIC SA

Duur van de werken: 2019 - 2020

Kostprijs van de werken: ongeveer 228.500 euro, inclusief BTW (gedeeld tussen de Regie der Gebouwen en de Koninklijke Schenking)