Eupen
De Regie der Gebouwen heeft de tweede en laatste fase van het project voor de FOD Justitie in Eupen afgerond. Deze fase omvatte de volledige renovatie van de bijgebouwen van het nieuwe justitiepaleis op de Rathausplatz.

Ik ben verheugd dat dit mooie project is voltooid. Het betekent definitief de langverwachte hergroepering van de gerechtelijke diensten in het centrum van Eupen. Deze gerenoveerde gebouwen, die gelinkt zijn aan het nieuwe Justitiepaleis, zullen plaats bieden aan de Arbeidsrechtbank, de Ondernemingsrechtbank, de Vredegerechten en de Orde van Advocaten” aldus Koen Geens, Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen en Minister van Europese Zaken.

De tweede renovatiefase duurde een jaar, van januari 2019 tot januari 2020. Op de buitenmuren, een aantal binnenmuren, de structuur van het dak en de vloerplaat op het gelijkvloers na, werd alles afgebroken en heropgebouwd om te beantwoorden aan de behoeften van de FOD Justitie. De eerste fase omvatte de bouw van het nieuwe justitiepaleis, dat in februari 2019 werd ingehuldigd.

Publiek-private samenwerking

Het project kwam tot stand via een publiek-private samenwerking. De Regie der Gebouwen wees de opdracht voor de uitvoering van de werken toe aan een privéfirma. Ze huurt het complex gedurende 25 jaar, met een aankoopoptie aan het einde van de huurtermijn.

Daarnaast financierde de Regie der Gebouwen alle eerste installatiewerken zoals de vloer, de plafonnering, de schilderwerken en alle technische installaties: HVAC, verwarming, elektriciteit, beveiliging, sanitair, enz.

Een betere toegankelijkheid

Alle circulatiewegen binnen het gerechtsgebouw en de bijgebouwen beantwoorden aan de normen voor personen met beperkte mobiliteit. Er werden op verschillende locaties toegangshellingen en liften voor personen met beperkte mobiliteit voorzien.

De bezettende diensten

De FOD Justitie organiseert momenteel de verhuis van de diensten die hun intrek zullen nemen in deze gerenoveerde bijgebouwen: de arbeidsrechtbank, de ondernemingsrechtbank, het vredegerecht en de Orde van Advocaten.

Sinds november 2018 worden de rechtbank van eerste aanleg, de onderzoeksrechters, de jeugdrechtbank, het parket van de Procureur des Konings, het politieparket en het arbeidsauditoriaat al gehuisvest in het nieuwe justitiepaleis.

 

Meer info en foto's op de projectpagina op onze website