Brussel
Op 1 september 2021 gaf de Regie der Gebouwen het startschot voor de haalbaarheidsstudie van het Museum Kunst en Geschiedenis (MKG) en van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) in het Jubelpark. Deze haalbaarheidsstudie moet resulteren in een eerste aanzet voor de specifieke scenario’s voor de restauratie en de herinrichting van het Museum Kunst & Geschiedenis (MKG) en van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), waarna het meest ideale scenario voor beide instituten gekozen zal worden.

Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal en Voorzitter van het Directiecomité van de Regie der Gebouwen: “Met de start van de haalbaarheidsstudie is een concrete bijkomende en belangrijke stap gezet om het interieur van het Museum Kunst & Geschiedenis (MKG) en het KIK op termijn grondig te restaureren en te renoveren. Op die manier draagt de Regie der Gebouwen bij aan de preservatie, de modernisatie en de verbetering van haar architecturaal patrimonium waar beide instellingen gehuisvest zijn, en de aanpassing van hun infrastructuur aan de hedendaagse eisen”.

Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, bevoegd voor Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen: “Het Jubelpark maakt deel uit van één van de belangrijkste historische en architecturale sites van onze hoofdstad en verdient daarom bijzondere aandacht. Tegelijkertijd herbergen en valoriseren het Museum Kunst & Geschiedenis en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium de mooiste kunstverzamelingen van ons land, gaande van de prehistorie tot de 20ste eeuw. De lancering van de haalbaarheidsstudie is een belangrijke stap die onze wil aantoont om dit uitzonderlijke erfgoed en deze architecturale en museale omgeving te bewaren en te beschermen.”

Deze haalbaarheidsstudie zal uitgevoerd worden door Maatschap Sumproject – Ellips en begeleid worden door de Regie der Gebouwen.

Deze studie behandelt zowel het MKG als het KIK en onderzoekt wat er mogelijk en nodig is op de Jubelparksite om te voldoen aan de toekomstvisies van beide instellingen. In eerste instantie zal de site worden opgemeten en zal er naar synergiën gezocht worden. 

De totale kostprijs van deze haalbaarheidsstudie bedraagt ongeveer 1,6 miljoen euro, inclusief btw. 

Het resultaat van de haalbaarheidsstudie wordt verwacht in december 2022. 

Daarna wordt een specifieke studie (masterplan: voorontwerp, stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, project, enz.) uitgevoerd per instelling. Deze studies maken deel uit van een nieuwe opdracht waarvan de resultaten eind 2023 verwacht worden.

Vervolgens zullen de werken van start kunnen gaan, op basis van de plannen en technische beschrijvingen opgemaakt tijdens de specifieke studies. 

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Studieteam: Maatschap Sumproject – Ellips. 
Duur van de haalbaarheidssstudie: september 2021 – december 2022 
Kostprijs haalbaarheidsstudie: ongeveer 1,6 miljoen euro (inclusief btw)