België
Op dinsdag 15 februari heeft de Regie der Gebouwen een overheidsopdracht uitgeschreven voor de aanstelling van energieauditeurs die energieaudits zullen uitvoeren van de gebouwen beheerd door de Regie der Gebouwen.
Dankzij de resultaten van deze doorlichtingen wordt het mogelijk om in te schatten hoeveel prioritaire maatregelen er genomen moeten worden om de energieprestaties van de gebouwen te verbeteren en die te plannen.
Dit project kadert in de bijdrage van de Regie der Gebouwen aan de doelstellingen van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) van België en met als doel de energieprestaties te verbeteren van de gebouwen die ze beheert.

Ik wil een striktere planning van onze investeringen om onze klimaatverbintenissen na te komen. De energieaudits van onze gebouwen zijn een doeltreffend middel om vast te stellen welke investeringen prioritair zijn voor het verminderen van de CO2-uitstoot. De Regie der Gebouwen wil een betrokken en ambitieuze speler zijn in het Nationaal Energie- en Klimaatplan. Haar dagelijks optreden is volledig afgestemd op de maatschappelijke uitdagingen waarmee we allemaal geconfronteerd worden. Het is haar verantwoordelijkheid het goede voorbeeld te geven. ” verklaart Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen.

Om het volledige vastgoedpark dat de Regie der Gebouwen beheert, te auditeren beginnen we met het uitschrijven van een overheidsopdracht voor de aanstelling van energieauditeurs die onze vastgoedportefeuille gedurende 4 jaar (2022-2026) zullen analyseren. Het gaat om de eerste helft van ons vastgoedpark, wat overeenstemt met ongeveer 440 complexen. Daarna zullen we, rekening houdend met de lessen getrokken uit die overheidsopdracht, de tweede helft van het vastgoedpark aanpakken. De energieaudit zal een belangrijke basis vormen voor het bepalen van de prioriteiten om onze doelstellingen voor het koolstofvrij maken van onze vastgoedportefeuille te behalen,” verklaart Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) van België

Concreet voorziet het Belgisch NEKP onder andere dat de federale overheidsgebouwen tussen 2021 en 2030 een jaarlijkse besparing van minstens 1% op hun primaire energieverbruik realiseren evenals een CO2-vermindering van minstens 40% ten opzichte van 2015.

Als vastgoedbeheerder van de federale staat speelt de Regie der Gebouwen dus een cruciale rol in die ecologische overgang.

Om te beantwoorden aan deze intenties voorziet de Regie der Gebouwen verschillende middelen, waaronder:

  • de rationalisering van de vastgoedportefeuille door de oppervlaktes te verminderen;
  • de verbetering van de energieprestaties van haar vastgoedportefeuille;
  • de vervanging van de oude gevangenissen door nieuwe instellingen die beantwoorden aan de huidige standaard van energieprestatie;
  • De vermindering van het energieverbruik van haar vastgoedportefeuille via een “relighting” van de gebouwen, de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen, en andere maatregelen.

De overheidsopdracht

Deze overheidsopdracht heeft betrekking op de aanstelling van auditeurs die energieaudits zullen uitvoeren op de eerste helft van de vastgoedportefeuille van de Regie der Gebouwen, met name ongeveer 440 complexen in 4 jaar (het contract is voorzien voor een bepaalde duur van 3 jaar, en kan met 1 jaar verlengd worden).

Het uiteindelijk doel is om in 8 jaar tijd het hele vastgoedpark door te lichten. Bij de audit van het tweede deel van haar vastgoedpark van 2026 tot 2030, verwacht de Regie der Gebouwen dat het kan steunen op de “lessons learned” van deze overheidsopdracht.

De toekenning van de overheidsopdracht is voorzien voor begin van de zomer in 2022, wat betekent dat de eerste audits in september 2022 kunnen beginnen.

Momenteel beheert de Regie der Gebouwen 643 complexen in eigendom, 264 gehuurde complexen en 59 complexen in specifiek beheer, zoals de DBFM-projecten (Design, Build, Finance & Maintain - publiek-private samenwerking).

De voornaamste doelstelling is de gebouwen in staatseigendom te laten auditeren. Er wordt echter ook de mogelijkheid voorzien om de gehuurde gebouwen te laten auditeren (onder andere in het kader van benchmarking en onderhandelingen met de eigenaars) om de energieprestaties van het vastgoedpark voortdurend te verbeteren.

Interesse in deze overheidsopdracht?

De opening van de aanbiedingen is gepland op 30 maart 2022 om 10 uur.

Op e-Notification vind je alle informatie die je nodig hebt om een aanbieding in te zenden voor deze opdracht. Het gaat om een gratis platform dat voor iedereen toegankelijk is en waar de Regie der Gebouwen haar aankondigingen publiceert voor overheidsopdrachten met een geraamde waarde van meer dan 30.000 euro exclusief btw , met toevoeging van bestekken en andere relevante documenten.

De aankondiging van de opdracht is ook beschikbaar in de TED-databank (Tenders Electronic Daily - de databank voor overheidsopdrachten van de Europese Unie). Klik op 2022/S 035-089575 om de gepubliceerde aankondiging te bekijken.