Federale gerechtelijke politie van Luik: sluiting van vier lokalen voor de herstelling van het verlaagd plafond

04/08/2023
Luik
Naar aanleiding van het probleem dat zich heeft voorgedaan in een gebouw van de Federale gerechtelijke politie aan de rue Saint-Léonard in Luik op maandag 31 juli 2023, hebben experten van de Regie der Gebouwen en de Federale gerechtelijke politie ter plaatse het probleem beoordeeld en de noodzakelijke herstellingswerken geanalyseerd.. De Regie der Gebouwen en de Federale gerechtelijke politie werken nauw samen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Plaatsbeschrijving en diagnose van de staat van het verlaagd plafond

Op maandag 31 juli 2023 is er een gipsplaat van het verlaagd plafond gevallen in één van de kantoren van de Federale gerechtelijke politie aan de rue Saint-Léonard in Luik.  

De Regie der Gebouwen werd onmiddellijk op de hoogte gebracht door de Federale gerechtelijke politie. Het lokaal werd gesloten om de veiligheid van de personen die in het gebouw werken te kunnen verzekeren en geen enkel personeelslid werd gewond. Ook andere lokalen werden preventief gesloten.

Intussen hebben experten van de Regie der Gebouwen en de Federale gerechtelijke politie  ter plaatse  een diagnose gemaakt  van de toestand en nagegaan of de vastgestelde inzakking van het verlaagd plafond van het betrokken lokaal plaatselijk of uitgebreid is naar de andere lokalen die ditzelfde type verlaagd plafond hebben. Elk lokaal dat ingericht is met hetzelfde type verlaagd plafond werd onderzocht.

Naar aanleiding van hun analyse werd er besloten om de sluiting te beperken tot vier lokalen die een verzakking vertonen, met andere woorden drie lokalen van 17 m² en één lokaal van 8 m², zodat er demonterings- en vernieuwingswerken aan het verlaagd plafond kunnen uitgevoerd worden.

De andere onderzochte lokalen vormen momenteel geen bijzonder risico en blijven dus toegankelijk voor het personeel van de Federale gerechtelijke politie. Voortaan  zal er punctueel een monitoring van dit type verlaagd plafond uitgevoerd worden.

Vorige werken in het gebouw van de Federale gerechtelijke politie aan de rue Saint-Léonard in Luik

De Regie der Gebouwen werkt nauw samen met de Federale gerechtelijke politie om samen het beste werkkader te kunnen verzekeren voor het personeel dat aanwezig is in dit gebouw. De veiligheid van het personeel is een prioriteit voor alle betrokken partijen en alle middelen worden ingezet om de problemen op te lossen die zich voordoen op de site van Saint-Léonard.

Er werden al heel wat werken uitgevoerd en er zijn er nog voorzien op korte termijn. Het betreft ruwbouwwerken, het conform maken van de elektrische installaties en de brandveiligheid, de HVAC en de elektriciteit en ook  verschillende andere renovatiewerken. Deze werken gebeuren steeds in samenwerking met de Federale gerechtelijke politie om te voldoen aan de behoeften van onze klant.