Aarlen
Op 16 november 2020 stelde de Regie der Gebouwen aan het Rijksarchief van Aarlen zijn voormalige gebouw, dat volledig gerenoveerd en gemoderniseerd werd, officieel ter beschikking: de volledige isolatie van de gebouwschil, nieuwe kantoorruimtes en de installatie van een nieuwe ventilatiegroep voor een betere controle van de klimaatomstandigheden stonden op het programma.
In 2019 voltooide de Regie der Gebouwen al de bouw van een energiezuinige uitbreiding, waardoor de archiveringscapaciteit met 20 km toenam.
Het totale project vertegenwoordigt een investering van ongeveer 8,7 miljoen euro inclusief BTW en liep van april 2017 tot oktober 2020.

Het Rijksarchief in Aarlen beschikt voortaan over moderne ruimtes die aangepast zijn aan de eisen en normen van archivering en publiekswerking, met bovendien een verdubbelde archiveringscapaciteit. Dit project heeft ook een niet te verwaarlozen duurzaam karakter dankzij de volledige isolatie van de oude gebouwschil en de energiezuinigheid van het bijgebouw, waar een warmtepomp met verticale geothermische sonde gevoed wordt door fotovoltaïsche panelen die het mogelijk maken om gratis groene energie te recupereren die opgeslagen zit in de bodem; om de uitbreiding in de winter te verwarmen en in de zomer af te koelen via geocooling. Een goede manier voor de Regie der Gebouwen om bij te dragen aan de vermindering van het energieverbruik en haar ecologische voetafdruk terug te dringen.”, vertelt Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

Een tweefasig project

Tijdens de eerste fase werd een uitbreiding gebouwd die voornamelijk bestaat uit opslagruimtes en onthaalruimtes voor het publiek: leeszaal, tijdelijke tentoonstellingszaal, enz.

Tijdens de tweede fase stond de grondige renovatie van het bestaande gebouw, dat voornamelijk archiefmagazijnen en lokalen voor het personeel omvat, op het programma.

Om het oude gerenoveerde gebouw (A-vleugel) te verbinden met het nieuwe bijgebouw (B-vleugel) en een vlotte circulatie te verzekeren, werd er een scharnier geplaatst tussen de twee gebouwen.

Dat volume omvat een trappenhuis en een lift voor zowel het personeel als de bezoekers.

Tot slot werd ook de directe omgeving gerenoveerd, evenals de asfaltbedekking van de parking. Een laatste tarmac-laag en beplantingen zijn in het voorjaar van 2021 voorzien.

Meer info

Continuïteit van de diensten

Aangezien de werken in twee fasen uitgevoerd werden, kon de continuïteit van de diensten van het Rijksarchief gedurende de werken gewaarborgd worden. Wanneer het bijgebouw klaar was, verhuisden de diensten naar dat gebouw zodat het oude gebouw gerenoveerd kon worden.

De verhuizing van de diensten naar de nieuwe heringerichte personeelslokalen in het oude gebouw is voorzien in januari 2021.

Meer info over de openingsuren vindt u op de website van het Rijksarchief.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Bezetter: Rijksarchief

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Aannemer: Franki SA

Duur van de werken - fase 1 (bouw uitbreiding): april 2017 - februari 2019

Duur van de werken - fase 2 (renovatie oude gebouw): augustus 2019 - oktober 2020

Totale kostprijs: ongeveer 8,7 miljoen euro incl. BTW