Infrastructuur Federale Gerechtelijke Politie in Luik

20/12/2022
Luik
De Regie der Gebouwen is op woensdag 14 december 2022 samengekomen met de Federale Politie om een stand van zaken te geven over de infrastructuurproblemen die zich voordoen bij de Federale Gerechtelijke Politie in Luik. Het was een constructieve vergadering. 

De Federale Gerechtelijke Politie in Luik is gehuisvest op drie sites gelegen in de: 

  • rue du Palais, 11/13; 
  • rue Saint-Gilles, 85-89; 
  • rue Saint-Léonard, 47. 

Verschillende blokken van de sites van de rue Saint-Léonard en de rue du Palais zijn niet meer toegankelijk omdat ze interventies vereisen. 

De Regie der Gebouwen onderneemt concrete acties om deze infrastructuurproblemen aan te pakken in nauwe samenwerking met de gerechtelijke politie en de Directie van de Logistiek van de Federale Politie. 

De inspanningen hebben voornamelijk betrekking op de site van de rue St-Léonard en op de site van St-Gilles. Een roadmap werd opgemaakt met concrete acties en een budgettaire enveloppe werd vrijgemaakt om deze werken uit te voeren. 

In het bijzonder voor de site van Saint-Léonard: 

  • Op basis van het Besluit van de burgemeester, heeft de federale politie de gevraagde werken uitgevoerd en zal ze aan de brandweer vragen om het toegangsverbod op te heffen. De federale politie en de Regie der Gebouwen hopen dat blok B van de Saint-Léonard-site opnieuw beschikbaar zal zijn. 
  • Een prioriteit wordt gegeven aan de herstelling van de elektrische installaties voor het eerste trimester. 

De Regie der Gebouwen bestudeert eveneens, in samenwerking met de federale politie, de mogelijkheid om prefabelementen te plaatsen om de infrastructuurproblemen zo snel mogelijk aan te pakken, en in afwachting van de uitvoering van de verschillende voorziene werken.