Brussel
Vandaag, 9 mei 2022, werd de Oekraïense vlag gehesen aan de Triomfboog in het Brusselse Jubelpark, één van de meest emblematische locaties van ons land.

Ook in de andere hoofdsteden van de landen van de Europese Unie zullen belangrijke gebouwen en monumenten de Oekraïense kleuren aannemen, zoals de Eifeltoren in Parijs.

Het gaat om een sterk symbolisch signaal ter ondersteuning van de Oekraïense bevolking op deze “Europadag”, de verjaardag van de historische Schuman-verklaring en het jaarlijkse feest van vrede en eenheid in Europa.

Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy, Regie der Gebouwen en de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister: “9 mei is de dag waarop we de vrede en eenheid in de Europese Unie in de kijker zetten. Op deze symbolische dag en plaats, in Brussel, hoofdstad van België en van de Europese Unie, hijsen we de Oekraïense vlag. Het gaat om een gemeenschappelijke actie van verschillende landen van de EU en drukt onze steun uit aan de Oekraïense bevolking die getroffen is door de oorlog." 

Michel Jaupart, algemeen directeur van het War Heritage Institute: 
“Traditioneel siert op 9 mei de Europese vlag de Triomfboog aan het Legermuseum in het Jubelpark. Andere jaren herdenken we zo de Schumanverklaring, die op 9 mei 1950 de aanzet gaf tot wat later zou uitgroeien tot de Europese Unie. Vandaag echter wappert de Oekraïense vlag in het Jubelpark: een klaar en duidelijk signaal van solidariteit met en steun voor Oekraïne en de Oekraïense bevolking, zowel van België als van de hele Unie.
Vanuit het Legermuseum hebben we bovendien een bijzondere band met Oekraïne, omwille van het niet geringe aantal objecten afkomstig uit Oekraïne in onze collecties.”