Justitiepaleis van Namen: voorstelling van het project aan de toekomstige bezetters

08/07/2020
Namen
Op woensdag 8 juli 2020 hebben de Regie der Gebouwen en AG Real Estate het nieuwe Justitiepaleis van Namen samen voorgesteld aan de gerechtelijke diensten, toekomstige bezetters van het gebouw. Nu de standstillperiode voorbij is, kreeg AG Real Estate officieel de opdracht voor de financiering, het herontwerp, de bouw en de oplevering van het Justitiepaleis toegewezen. In de grote zaal van het Hof van Assisen van het voormalige Justitiepaleis vond een visuele presentatie plaats van het toekomstige complex van 34.600 m² dat op de voormalige site van de "Casernes Léopold" gebouwd zal worden. “Ik ben verheugd dat de bouw van het nieuwe Justitiepaleis eindelijk van start kan gaan dankzij deze publiek-private samenwerking. Deze meer dan noodzakelijke investering biedt de Naamse jurisdicties een moderne, kwaliteitsvolle en beveiligde huisvesting die beantwoordt aan hun behoeften. Ik wil eveneens de Naamse gerechtelijke instanties bedanken voor hun geduld, en in het bijzonder de magistratuur, die met veel aandacht en begrip de voorbereiding van dit project heeft opgevolgd.” verklaart Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

Voor de begeleiding bij de uitvoering van deze aanpak, heeft AG Real Estate twee vertrouwenspartners uitgekozen: CIT Blaton en BPC (één van de dochterbedrijven van CFE).

Xavier Denis – Chief Development Officer bij AG Real Estate, verduidelijkt enthousiast: “AG Real Estate beschikt over ervaring binnen het domein van DBFM (Design, Build, Finance & Maintain) dankzij zijn programma “Scholen van Morgen” waardoor 133.000 Nederlandstalige scholieren gebruik zullen kunnen maken van 182 nieuwe moderne en beveiligde infrastructuren in minder dan 10 jaar. Meer dan ooit willen we de overheid bijstaan om samen de stad van morgen opnieuw vorm te geven en aldus te beantwoorden aan de behoeften van zijn bezetters.”

Het doel is om de gehele constructie binnen 36 maanden na aanvang van de werkzaamheden, die volgens de planning in september 2020 met een ceremonie voor de eerste steenlegging zullen beginnen, op te leveren.

Een huurcontract van 18 jaar met een aankoopoptie zal ondertekend worden door de Regie der Gebouwen.

De bezetters

« Een modern rechtssysteem vereist een adequaat logistiek kader. » verklaart Jean-Paul Janssens, Voorzitter van de FOD Justitie

De verhuis van de diensten van de FOD Justitie naar het nieuw gebouw is voorzien voor 2023.

Het betreft het hof van assisen, de rechtbank van eerste aanleg, het parket van de Procureur des konings, het jeugdparket, het politieparket, het arbeidshof en de arbeidsrechtbank, het arbeidsauditoraat, de rechtbank van koophandel, het vredegerecht, alsook de balie.

Dit complex zal ook de nieuwe DAB-dienst (Directie beveiliging) van de Federale Politie huisvesten en het strafrechtelijk luik van de afdeling in Dinant van het gerechtelijk arrondissement van Namen (in de praktijk: de onderzoeksrechters, de raadkamer en de correctionele rechtbank.

Een zeer moderne architecturale visie

Dit volledige complex wordt opgebouwd rond de salle des pas perdus (inkomhal). Deze openbare ruimte, die in het verlengde van het justitiepaleis gericht is naar het stadspark, biedt de voetgangers een rechtstreekse verbinding naar het stadscentrum.

De gerechtshoven bevinden zich langs weerszijden van de salle des pas perdus, die op haar beurt overkoepeld wordt door een schitterende lichtstraat waardoor ze beschikt over een ongeëvenaarde lichtinval. Het Justitiepaleis telt 14 zittingszalen die verdeeld zijn over de oostelijke en westelijke vleugel, evenals een hof van Assisen. De bovenverdiepingen zijn op hun beurt voorbehouden voor de kantoren van het personeel en de magistraten. Deze hebben trouwens toegang tot de zittingszalen via een private en beveiligde circulatieroute. De zalen worden van elkaar gescheiden door verschillende patio’s waarlangs veel daglicht kan binnenstromen. De ondergrondse parking wordt voorbehouden voor het personeel.

Het volledige project kadert binnen de aanpak inzake respect voor het milieu en zal beantwoorden aan de hoge energieperformantiecriteria. 

“Namen Innoverend. Cultureel. Vrijgevig. Aantrekkelijk.”

De bouw van het nieuwe justitiepaleis kadert in een meer omvangrijke en kwalitatieve stadsontwikkeling, gedragen door de Stad Namen met de slogan “Namen Innoverend. Cultureel. Vrijgevig. Aantrekkelijk. ”. Quentin Dupuis – Development Officer bij AG Real Estate bevestigt: “De gunning van deze overheidsopdracht is het resultaat van een herwaardering van het kazerne-eiland waardoor de verschillende actoren die in het centrum ervan actief zijn, een volledige nieuwe wijk kunnen oprichten die verschillende residentiële, culturele, professionele en sociale functionaliteiten biedt. Het doel van deze nieuwe ruimte is om een plaats te creëren waar het goed om leven, werken en wonen is”.

Enkele sleutelcijfers

Totale oppervlakte: 34.600 m²

Zittingszalen: 14

Assisenhof: 1

Parkeerplaatsen: 79

Aantal verdiepingen: R+4

Begin van de werken: 09.2020

Duur van de werken: 36 maanden

Terbeschikkingstelling van het gebouw: 2023

Duur van de huurovereenkomst: 18 jaar

Technische Fiche

Aanbestedende overheid: Regie der Gebouwen

Toekomstige gebruiker: FOD Justitie en Federale Politie

Promotor: AG Real Estate

Multidisciplinair studiebureau:

Tijdelijke vennootschap AdP²  samengesteld uit de architectenbureaus AUPA, het Atelier d’architecture de Genval en CERAU

Studiebureaus Bgroup - GREISCH en Socotec

Oppervlakte site: 3 ha 61 a

Netto oppervlakte van het Justitiepaleis: 34 600 m²

Duur van de werken: 2020 - 2023

Huurtermijn: 18 jaar (met mogelijkheid tot aankoop op het einde van het contract)

Jaarlijkse huurprijs: 6,5 miljoen euro