Legionellabestrijding in de Inrichting tot Bescherming van de Maatschappij van Paifv

10/01/2020
Paifve
De Inrichting tot Bescherming van de Maatschappij in Paifve beschikt over een installatie waarbij het water preventief wordt behandeld tegen de legionella bacterie.

De chemische producten die werden gebruikt en in het systeem werden ingespoten beantwoorden niet meer aan de Belgische normen.  Er moet dus een ander product worden gebruikt.

De membraan pompen die gebruikt worden in de installatie zijn zeer gevoelig aan het nieuw product en moeten worden aangepast.  Daardoor is de installatie niet meer afdoend efficiënt tegen de legionella bacterie.

De Regie der Gebouwen overweegt de vernieuwing van de preventieve water behandelingsinstallatie.

In afwachting van een duurzame oplossing wordt alles gedaan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.  Het probleem wordt verder onderzocht.