Maatregelen na vaststelling administratieve onregelmatigheden

27/02/2019
Brussel
Interne controleactiviteiten bij de Regie der Gebouwen hebben een aantal administratieve onregelmatigheden aan het licht gebracht bij de afdeling ICT: administratieve procedures in verband met het plaatsen van overheidsopdrachten werden op het eerste gezicht niet gevolgd.

De Regie der Gebouwen nam maatregelen van interne orde tegen de twee betrokken ambtenaren van de ICT-afdeling in afwachting van hun eventuele schorsing en het eventuele opstarten van een tuchtprocedure. Daarnaast wordt er klacht met burgerlijke partijstelling neergelegd tegen onbekenden in handen van de Onderzoeksrechter te Brussel om een diepgaand onderzoek te laten uitvoeren waaraan de Regie der Gebouwen haar volledige medewerking zal verlenen. Tot bewijs van het tegendeel geldt uiteraard het vermoeden van onschuld ten aanzien van de betrokkenen.

De Regie der Gebouwen neemt de nodige maatregelen om de continuïteit van de werking van de informaticasystemen te garanderen.