Tervuren
Op woensdag 31 mei 2023 opende Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters samen met staatssecretaris van de Regie der Gebouwen Mathieu Michel een van de belangrijkste Hoppinpunten langs de Ring rond Brussel. Het ‘Hoppinpunt Tramterminus 44’ bevindt zich op de grens tussen Wezembeek-Oppem en Tervuren: bij de eindhalte van tram 44 en vlakbij het Park van Tervuren. De totale kostprijs bedraagt meer dan 4,5 miljoen euro. Het project kreeg de steun van de Regie der Gebouwen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Vlaams Minister Lydia Peeters:
“Met ruimte voor een 300-tal fietsen en ongeveer evenveel parkeerplaatsen is het Hoppinpunt meteen het grootste langs de Ring rond Brussel. Het beschikt als enige over een parkeergebouw. Het knooppunt is ook vlot bereikbaar met zowel de tram als de bus en is er verbinding met de toekomstige fietssnelwegen F29 en F203. Met het programma ‘Werken aan de Ring’ investeren we niet alleen in de herinrichting van de Ring zelf maar ook in duurzame alternatieven. We leggen namelijk fietsinfrastructuur, openbaar vervoerverbindingen en ook Hoppinpunten aan. Via Hoppinpunten brengen we zoveel mogelijk vervoersmiddelen samen op eenzelfde locatie. Hier helpen we de pendelaar om vlot verschillende vervoersmiddelen te combineren. Bij ‘Hoppinpunt Tramterminus 44’ kunnen reizigers perfect hun fiets of auto veilig wegstallen om daarna over te stappen op de tram of bus richting Brussel centrum.’’

Staatssecretaris Michel: 
‘’Ook voor de Regie Der Gebouwen is dit een belangrijke investering. Het Hoppinpunt en bijhorend parkeergebouw zal in het weekend vooral dienstdoen als parkeerplek voor bezoekers van het Koninklijk Museum voor Midden Afrika, en ook die bezoekers kunnen beroep doen op alle faciliteiten die er aan dit Hoppinpunt zijn. Ik ben dan ook zeer tevreden dat de 3 miljoen die we hierin hebben geïnvesteerd heeft gezorgd voor een mooie realisatie op het terrein.’’


Het Hoppinpunt ‘Tramterminus 44’ ligt aan het kruispunt van de Leuvensesteenweg (N3) met de Elisabethlaan, op de grens van Wezembeek-Oppem en Tervuren. Door de aanwezigheid van het Park van Tervuren als toegangspoort tot het Zoniënwoud en het beroemde Afrikamuseum is dit een zeer druk bezochte regio. Binnen het programma ‘Werken aan de Ring’ koos De Werkvennootschap (Vlaamse overheid) deze locatie bewust om haar grootste Hoppinpunt tot nu toe te bouwen. Het Hoppinpunt biedt:

  • 286 overdekte en niet-overdekte parkeerplaatsen voor auto’s
  • 300 fietsenstallingen tegen eind 2023 (met fietsluifels en fietskluizen)
  • verbinding met buslijnen 317, 558 en 830 en tramlijn 44
  • toekomstige verbinding met de nog aan te leggen fietssnelwegen F29 (Brussel-Leuven) en F203 (Brussel-Tervuren)

Minister Peeters benadrukte nogmaals het belang van deze investeringen: ‘Hoppinpunten zijn een belangrijke hefboom om mensen zo comfortabel mogelijk over te laten stappen van auto naar fiets en openbaar vervoer. Als Vlaamse overheid willen we de drempel om je rijgewoonte aan te passen zo laag mogelijk leggen. Een Hoppinpunt, waar we alle functionaliteit op vlak van mobiliteit samenbrengen op één plek, is dan ook uitermate geschikt om die zogenaamde ‘modal shift’ te realiseren. Als we dat dan ook nog eens op zo’n prachtige locatie kunnen doen, stemt mij dit enkel maar tevreden.’

Met respect voor de groene omgeving

Bij de bouw werd zoveel als mogelijk rekening gehouden met de groene omgeving en principes van ecologisch verantwoord waterbeheer. Het parkeergebouw kreeg een houten façade in harmonie met de omgeving. De parkeerplaatsen zijn ontworpen om het regenwater zoveel als mogelijk ter plaatse te laten infiltreren en niet in de riolering verloren te laten gaan. 

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De realisatie van Hoppinpunt Tramterminus 44 kreeg de steun van de Regie der Gebouwen en het Europees Fond voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De steun van de Regie der Gebouwen bedraagt 3,2 miljoen euro, de steun van EFRO bedraagt 597 373 euro. 

Bart Dewandeleer, directeur EU Programmes bij VLAIO: “Met het Vlaamse EFRO programma hebben we de afgelopen jaren sterk ingezet op de transitie naar duurzame mobiliteit in Vlaanderen. Dit nieuwe hoppinpunt in Wezembeek-Oppem vormt hiervan een mooi voorbeeld. We zijn dan ook zeer blij dat we ons steentje kunnen bijdragen aan het verbeteren van de multimodale bereikbaarheid en de leefbaarheid in de Vlaamse Rand rondom de Brusselse Ring. Via EFRO hebben we mee de basis gelegd voor de uitrol van hoppinpunten in Vlaanderen, met de ondersteuning van 9 projecten voor een Europees steunbedrag van 5 miljoen euro.  Ondertussen wordt dit concept via het subsidiekader van het departement Mobiliteit en openbare werken breed uitgerold over heel Vlaanderen.”

Een project binnen het programma Werken aan de Ring

Binnen het programma ‘Werken aan de Ring’ investeert de Vlaamse overheid volop in veiligere en betere mobiliteit en meer leefbaarheid op en langs de Ring rond Brussel. De vernieuwing van enkele sterke verouderde op- en afritten én de aanleg van Hoppinpunten, bus- en tramlijnen en fietssnelwegen krijgen voorrang. Het programma voorziet de aanleg van een tiental Hoppinpunten waarvan Hoppinpunt ‘Tramterminus 44’ de grootste tot nu toe is.

Het volledige programma wordt uitgevoerd door De Werkvennootschap. Meer info over het Hoppinpunt Tramterminus 44: www.werkenaandering.be/tramterminus44