Nieuwe kantoren voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

11/03/2019
Brussel
Van januari tot september 2018 voerde de Regie der Gebouwen eerste inrichtingswerken uit in het Eurostation-gebouw, dat zich op het Victor Hortaplein bevindt, achter het station Brussel-Zuid. Eind december kon het personeel zijn intrek nemen in het gebouw. Dit project, van ongeveer 6 miljoen euro, combineert zowel moderniteit, functionaliteit als esthetiek.

Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen: “De verhuis van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) naar het “Eurostation”-gebouw is een van de projecten die deel uitmaken van het Masterplan Brussel 1. Het doel van dat plan was om de federale overheidsdiensten te hergroeperen die zich in het WTC II-gebouw bevinden in Brussel, dat de Regie der Gebouwen (RDG) huurt. Het huurcontract van het WTC II-gebouw eindigde op 31 december 2018.

Dankzij de naleving van de planning, de kwaliteit van het project en de goede samenwerking tussen het CGVS en de RDG kon die uitdaging aangegaan worden en kon er aan de verwachtingen van de regering en de Regie der Gebouwen worden voldaan, zoals het aanbieden van een moderne werkomgeving die voldoet aan de meest recente normen op vlak van inrichting en organisatie van de kantoren (“New Ways of Working”).

Die centralisering van diensten en rationalisering van ruimten binnen de portefeuille die de Regie der Gebouwen beheert, zullen het eveneens mogelijk maken om aanzienlijke huurbesparingen te realiseren.”

Ruimten aangepast aan het publiek en het personeel

Op het gelijkvloers zijn de nodige ruimtes voorzien voor het onthaal van de asielaanvragers. Er zijn onthaalloketten geïnstalleerd en wachtzalen en aangepaste voorzieningen gecreëerd (sanitaire voorzieningen en kinderopvangruimte). Daarnaast zijn er ook veiligheidssassen, kantoren en vergaderzalen ingericht. Een deel van het gelijkvloers is grondig heringericht: afbraakwerken, nieuwe wanden uit metselwerk, ondervloer en betegeling, verlaagde plafonds ...

De wanden zijn over de hele oppervlakte verwijderd, zodat de kantoren heringericht konden worden volgens het principe van de New Ways of Working. De inrichting is vrij algemeen gehouden, zodat ze in de toekomst opnieuw kan gebruikt worden door andere bezetters zonder dat er daarbij veel aanpassingen nodig zijn.

Technische fiche

Bouwheer: Regie der Gebouwen
Eigenaar: AXA
Bezetter: Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
Duur van de werken: januari 2018 – september 2018
Oppervlakte van de werken: 18.170 m²
Kostprijs eerste inrichtingswerken: ongeveer 6 miljoen euro incl. BTW