Nieuwe scanstraat in werking gesteld in het Justitiepaleis in Brussel

06/11/2018
Brussel
De veiligheid en de toegankelijkheid van het Justitiepaleis in Brussel is verhoogd met de installatie van een definitieve scanstraat aan de hoofdingang (Poelaertplein). De ingang voor de bezoekers, de personeelsleden, de magistraten, de advocaten en de leveranciers zijn van elkaar gescheiden wat voor een betere doorstroming moet leiden. De Regie der Gebouwen realiseerde de werken in samenwerking met de diensten van de FOD Justitie.

Jan Jambon, vice-eersteminister en minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen: “De toegang tot het Brusselse justitiepaleis beveiligen was geen sinecure. Dankzij dialoog en samenwerking tussen de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie zijn de toegangen tot het gerechtsgebouw beperkt. De creatie van twee nieuwe toegangen aan de hoofdingang, de installatie van de scanstraat, de integratie van alle technieken voor de bewaking en de beveiliging kwamen tot stand met het akkoord van de Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De federale overheid investeerde zo’n 1,7 miljoen euro in dit project. Maar daar blijft het niet bij. De restauratiestudie van de gevel aan het Poelaertplein is gestart, er worden 4 hoog beveiligde zittingszalen (box in the box) gecreëerd en de vernieuwde kantoren van de griffie van het Hof van Cassatie worden momenteel afgewerkt.”

Koen Geens, minister van Justitie: “Het Justitiepaleis in Brussel is en blijft een belangrijk symbool en monument. Ons engagement om de gerechtelijke diensten te behouden in dit gebouw is reeds lang duidelijk. Deze investering bevestigt dat engagement. Tegelijk zetten we in op extra veiligheid. Dit is de eerste permanente scanstraat die af is. Dit vergt enorm veel van de betrokken partners, maar samen met de Regie der Gebouwen gaan we ervoor. Ondertussen werden door de FOD Justitie 2500 badges afgeleverd voor het personeel dat toegang moet hebben tot dit Justitiepaleis”.

Meer veiligheid, vlottere circulatie

Om een antwoord te bieden aan de vraag naar meer veiligheid in en rond het gebouw, werd beslist om de toegangen tot het Justitiepaleis te beperken. De circulatiewegen voor de bezoekers, het personeel en de magistraten, de advocaten, de leveranciers en de hulpdiensten zijn van elkaar gescheiden. 

De toegangscontrole gebeurt ofwel via een badgesysteem waarmee de tourniquets aan de ingangen worden bediend (personeel, magistraten, advocaten) ofwel via de scanstraat (bezoekers). De ingangen zijn voorzien van bewakingscamera’s.

De vroegere hoofdingang met de grote bronzen deur in het peristilium (zijde Poelaertplein) is niet meer in gebruik. De bronzen deur wordt wel ’s morgens geopend en ’s avonds gesloten zodat het licht tijdens de dag kan doorstromen tot in de salle des pas perdus. Het is ook een hulpmiddel om zich in het gebouw beter te oriënteren.

Voor het Hof van Assisen wordt nog steeds een aparte, beveiligde ingang gebruikt (alleen maar als er een proces is).

Poelaertplein - Ingang voor bezoekers, personeel, magistraten en advocaten

De ingang voor de bezoekers bevindt zich in de rechterportiek in het peristilium (zijde Poelaertplein) en is voorzien van een scanstraat. De scanstraat is vergelijkbaar met scanstraten die in luchthavens worden gebruikt.  Alle bezoekers worden via deze ingang gecontroleerd.

De personeelsleden en magistraten gebruiken de linkerportiek in het peristilium (zijde Poelaerplein).   De controle gebeurt via tourniquets die bediend worden met een toegangsbadge.

De advocaten betreden het gebouw via de voor hun gereserveerde ingang met tourniquet in het Peristilium, aan het rechterportiek.  De controle gebeurt ook via een toegangsbadge.

Wolstraat - Ingang voor het personeel, hulpdiensten, leveranciers en personen met beperkte mobiliteit

In de Wolstraat is een aparte ingang voor:

  • de personeelsleden (tourniquets en controle toegangsbadge)
  • de leveranciers en personen met beperkte mobiliteit
  • de hulpdiensten.

Gebruik van de definitieve scanstraat

De ruimte waar de definitieve scanstraat werd geïnstalleerd , is volledig gerestaureerd. Het houten schrijnwerk werd geschuurd, de muren in pleisterwerk en de vloeren in marmer werden hersteld en de elektriciteitsbekabeling werd nagekeken.  Alles werd opnieuw geschilderd.

Ook de gang waar de bezoekersingang op uitgeeft, werd vakkundig gerestaureerd.

Hedendaags design, toegangsdeuren in staal

Alle werken zijn uitgevoerd met respect voor het beschermde karakter van het gebouw en de goedkeuring van de directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  De grootste uitdaging was het uitvoeren van de werken en de integratie van de technieken in het beschermd monument. Dit resulteerde in echt ’maatwerk’.

De belangrijkste visuele ingreep is de plaatsing van een nieuw stalen schrijnwerk, twee sobere  toegangsdeuren in staal en toegangstourniquets aan zowel het linker- als rechterportiek in het peristilium (zijde Poelaertplein).   

Het gebruik van staal zorgt voor een interessant contrast met de architectuur van het gebouw. 

De gevel van de portieken zijn gerestaureerd en gereinigd.

Evaluatie

Het gebruik van de beveiligde toegangen zal worden geëvalueerd en indien nodig/mogelijk worden aangepast.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Gebruiker: FOD Justitie
Architect inrichting scanstraatruimte: Ma²  Project_Metzger & Associés Architecture
Aannemer bouwwerken. N.V. Denys
Technische toegangscontrole: Fabricom
Duur van de werken:  2017 - 2018
Investering:  € 1,7 miljoen euro (incl. BTW)

Contactpersoon:

Johan Vanderborght, communicatieverantwoordelijke
Johan.vanderborght@regiedergebouwen.be
Gulden Vlieslaan 87 b 2
1060 Brussel
GSM : 0479 31 26 91
www.regiedergebouwen.be