Mol
Op dinsdag 13 november 2018 openen Jan Jambon, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en de Regie der Gebouwen en Giancarlo Marcheggiano, de Secretaris-generaal van de Europese scholen, de totaal vernieuwde kleuterschool van de Europese school in Mol (Europawijk 100 in 2400 Mol).

Jan Jambon, vice-eersteminister en minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen: “Dankzij de volledige renovatie van hun school genieten de kleuters voortaan van lichte, luchtige en veilige ruimtes die op kindermaat zijn ingericht. De werken werden in een recordtempo uitgevoerd. Deze vernieuwde kleuterschool is de ideale plek om op een zachte manier kennis te maken met het ritme van een echte schoolomgeving. Ik hoop van harte dat deze vernieuwde en aangepaste school de kleuters mag stimuleren in hun verdere ontplooiing.” 

De Europese school in Mol

De Europese school in Mol werd opgericht in 1960 voor de kinderen van het personeel van de Europese Commissie.  Vandaag verwelkomt de school meer en meer kinderen van vele Europese en overzeese families die in de streek wonen en werken. Dagelijks brengen bussen leerlingen van Antwerpen en Eindhoven naar de school.

De school heeft 4 taalsecties: een Duitse, Engelse , Franse en een Nederlandstalige sectie. 

De Europese school ligt verstopt in een bosrijke omgeving en is samengesteld uit verschillende gebouwen (laagbouw) met ruime speelplaatsen met speeltoestellen

Het gebouw van de kleuterschool ligt in het midden van het schoolterrein.

De vier klassen, één voor iedere taalstroom: Nederlands, Engels, Frans en Duits, bieden een veilige, warme en ondersteunende leeromgeving. De verschillende speel- en leerhoeken zijn opgezet voor kinderen van verschillende leeftijden.

Naast de vier klassen zijn er nog twee lokalen ingericht voor diverse activiteiten. Net als het gehele schoolterrein, ligt ook de speelplaats van de kleuterschool in een mooie natuurlijke omgeving.

De renovatie van de kleuterschool

Het bestaande gebouw van de kleuterschool was helemaal versleten.

De vloerbekleding was beschadigd, het dak lekte, er was vochtinfiltratie door het raam, het sanitair voor de kleuters was versleten, het meubilair was niet meer van deze tijd, …

Om deze redenen werd besloten om het gebouw volledig te renoveren waarbij rekening werd gehouden met de hedendaagse vereisten voor een kleuterschool. De kleuters kregen tijdens de werken tijdelijk onderdak in de lagere school.

In de klaslokalen werden de radiatoren (waaraan kleuters zich zouden kunnen kwetsen of verbranden) vervangen door vloerverwarming.

Door het schrappen van de radiatoren kon de gevel naar de speelplaats opengewerkt worden; er werden grote glaspartijen geplaatst.

Het vast meubilair werd op kleutermaat ontworpen en gerealiseerd.

Duurzaam renoveren

Al het nieuw buitenschrijnwerk is energetisch performant en de beglazing aan de speelplaatszijde (de zuidkant) is zonwerend.

Het dak werd geïsoleerd.

De combinatie van de nieuwe ramen en het geïsoleerde dak zal voor een lagere energievraag zorgen.  Dit is goed voor het milieu en zorgt ook een lagere energiefactuur.

De elektriciteit van het gebouw werd volledig vernieuwd, net als brand-en inbraakcentrale.  Het nieuwe ventilatiesysteem zorgt voor een goede luchtkwaliteit.

De werken zijn gestart in maart 2018 en werden in oktober 2018 voorlopig opgeleverd.

Wat zijn Europese scholen?

De Europese Scholen ontstonden in oktober 1953 in Luxemburg op initiatief van functionarissen van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal met de steun van de instellingen van die Gemeenschap en de Luxemburgse regering. Dit onderwijskundig experiment met kinderen met verschillende moedertalen en nationaliteiten naast en door elkaar, kreeg vlug vaste vorm doordat de 6 betrokken Ministeries van onderwijs samenwerkten wat betreft de leerplannen, de aanstelling van leraren, de inspectie en de erkenning van de bereikte niveaus.

Door de ondertekening van het protocol in april 1957 werd de Luxemburgse School de eerste officiële Europese School en het eerste Europese Baccalaureaat werd er georganiseerd in juli 1959. Het diploma voldeed aan de fundamentele toelatingsvoorwaarden van alle universiteiten van de lidstaten en werd als zodanig erkend. De tweede Europese school werd in Brussel gebouwd.

Door het succes van dit onderwijsexperiment drong de Europese Economische Gemeenschap en Euratom  aan op de uitbouw van meerdere Europese Scholen.

Tegenwoordig zijn er 13 Europese Scholen in 6 landen (België, Italië, Duitsland, Luxemburg, Spanje, Nederland) met in totaal ongeveer 27.000 leerlingen.

In België staat de Regie der Gebouwen in voor het bouwen van Europese scholen en voor het uitvoeren van werken in die scholen. Er zijn 5 Europese scholen in België waarvan 4 in Brussel en 1 in Mol. In Brussel wordt een 5de Europese school gepland op de voormalige site van de Navo (Evere).

De meest recente Europese school in België, deze in Laken (Brussel) dateert uit 2012 met een capaciteit van 2500 kinderen.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer renovatie: Regie der Gebouwen
Gebruiker: Europese scholen
Duur van de renovatiewerken: maart 2018 – oktober 2018
Aannemer renovatie: Vanhout Pro
Aannemer hvac: Niels Mombers BVBA
Investering:  ca. 937.000 euro (excl. BTW)

Contactpersoon:

Johan Vanderborght, communicatieverantwoordelijke
Johan.vanderborght@regiedergebouwen.be
Gulden Vlieslaan 87 bus 2 - 1060 Brussel
M: 0479 31 26 91
www.regiedergebouwen.be