Brussel (Haren)
In afwachting van de bouw van een definitieve Europese School in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd een tijdelijke school met een capaciteit van 1500 leerlingen gebouwd. Deze werd in sneltempo gerealiseerd op de voormalige site van de NAVO in Haren. De werken startten in maart 2021 en het complex werd op 3 september 2021 ter beschikking gesteld voor de opening van het nieuwe schooljaar.
De bouw van de definitieve 5de Europese School in het Brussels Gewest wordt ook voorzien op de voormalige site van het hoofdkwartier van de NAVO in Haren, Leopold III-laan. De school zal ruimte bieden aan 2500 tot 3000 leerlingen van de kleuterschool, de lagere en de middelbare school.

België ligt in het hart van Europa en daarom geeft de bouw van een Europese school een speciaal gevoel. Vandaag stellen we een nieuwe school ter beschikking die 1.500 leerlingen zal verwelkomen. Dit komt tegemoet aan onze wil om de leerlingen van de Europese Unie de best mogelijke onderwijsomgeving te bieden, dankzij een kwalitatief hoogstaande infrastructuur.” zegt Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der Gebouwen.

Het project werd binnen een onwaarschijnlijke termijn gerealiseerd. Zonder een uitstekende samenwerking en de onuitputtelijke inzet van alle partijen was dit onmogelijk geweest. We mogen oprecht trots zijn met het resultaat. Ik hoop dat de leerlingen van de Europese School een aangenaam en leerrijk schooljaar tegemoet gaan in deze moderne en functionele omgeving”, aldus Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal en Voorzitter van het Directiecomité van de Regie der Gebouwen.

De site van Evere maakt deel uit van de Europese school van Brussel II, waarvan de hoofdsite in Woluwe is gelegen. Beheerd door de directie van EEB2, kan ze gebruik maken van de ervaring van haar “moeder-school” op vlak van organisatie en praktijken en op die manier van bij haar opening een kwaliteitsvol onderwijs garanderen. De site van Evere biedt plaats aan leerlingen van de kleuter- en de lagere school (kinderen van 4 tot 11 jaar), in de Franse, Engelse, Duitse en Italiaanse afdelingen. De Secretaris-generaal van de Europese scholen, evenals de Directie van de EEB2, bedanken de vele betrokken partijen en actoren die zich hebben geïnvesteerd om bij te dragen aan de opening van deze site, en dit tijdens de pandemie en onder extreme tijdsdruk”, voegt Kamila Malik toe, directrice van de Europese School Brussel II.

Bouw via een DBM-opdracht 

De tijdelijke school werd gerealiseerd via een “DBM-opdracht”, wat staat voor “Design”, “Build” en “Maintain”. Het gaat om een publiek-private samenwerking, waarbij een of meer privépartners instaan voor het ontwerp, de bouw, en het onderhoud van het gebouw.

De realisatie van dit project is er maar gekomen dankzij de uitstekende samenwerking tussen alle betrokken partijen, met name de Europese Scholen, de aannemers Denys en Jan Snel, Abscis Architecten en de stedenbouwkundige vergunningsdienst van Urban.Brussels. 

Zonder de inzet en toewijding van alle betrokkenen, de perfecte coördinatie van deze teams en het efficiënte beheer van het project door de Regie der Gebouwen, zou de opening van deze voorlopige school op 6 september 2021 nooit mogelijk zijn geweest.

Samenstelling van de tijdelijke Europese school 

De tijdelijke Europese school bestaat uit 521 prefabgebouwen (klaslokalen) die aan de eisen van een Europese School beantwoorden. 

De eerste prefabgebouwen werden begin april 2021 aangeleverd en de oplevering van de school verliep in twee fasen: 

 • Op 3 september 2021 werden het gelijkvloers, de eerste verdieping en de keuken opgeleverd, zodat de Europese scholen konden starten met de inrichting van deze ruimten, die plaats bieden aan 600 leerlingen.
 • Midden november 2021 worden de tweede verdieping en de sportzaal opgeleverd, evenals de zonnepanelen op de daken, zodat de school haar volle capaciteit voor 1500 leerlingen kan bereiken.

De tijdelijke Europese school omvat:

 • een kleuterschool voor 300 leerlingen (2 niveaus)
 • een lagere school voor 1200 leerlingen (5 niveaus van elk 240 leerlingen), met inbegrip van een bibliotheek, lokalen voor het onderwijzend personeel, ...
 • een psychomotoriekzaal voor de kleuters en de leerlingen van de eerste graad van de lagere school
 • aparte buitenspeelplaatsen voor de kleuterschool en de lagere school
 • een administratief gedeelte
 • een ziekenboeg
 • technische diensten
 • een keuken voor het bereiden van 1500 warme maaltijden en meerdere kantines
 • 30 parkeerplaatsen voor schoolbussen
 • 150 parkeerplaatsen voor het personeel
 • 150 parkeerplaatsen voor fietsen
 • een “kiss and ride”-zone 

Duurzaam bouwen 

Duurzame installaties en een duurzaam energieverbruik stond voorop bij de realisatie van dit project.

In september 2021 worden de daken nog uitgerust met 833 zonnepanelen, verspreid over een oppervlakte van 1560 m². De panelen produceren ongeveer 260.000 kWh en zullen de CO2-uitstoot met 11 ton per jaar verminderen.

Het regenwater wordt gerecupereerd in 9 watertanks, goed voor 180.000 liter.

De definitieve Europese school

Momenteel wordt het administratief dossier voor de bouw van de definitieve 5de Europese school in het Brussels Gewest opgesteld om daarna voor akkoord voorgelegd te worden aan de federale Ministerraad.

Het doel is om deze definitieve Europese school in het jaar 2027 ter beschikking te stellen. De start van de bouw zal afhangen van het ontvangen van de nodige goedkeuringen en vergunningen. De werken zullen ongeveer drie jaar in beslag nemen. 

Geschiedenis van de Europese scholen

De Europese Scholen ontstonden in oktober 1953 in Luxemburg op initiatief van functionarissen van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal met de steun van de instellingen van die Gemeenschap en de Luxemburgse regering. 

Dit onderwijskundig experiment met kinderen met verschillende moedertalen en nationaliteiten naast en door elkaar, kreeg vlug vaste vorm doordat de 6 betrokken Ministeries van onderwijs samenwerkten wat betreft de leerplannen, de aanstelling van leraren, de inspectie en de erkenning van de bereikte niveaus.

Door de ondertekening van het protocol in april 1957 werd de Luxemburgse School de eerste officiële Europese School en het eerste Europese Baccalaureaat werd er georganiseerd in juli 1959. Het diploma voldeed aan de fundamentele toelatingsvoorwaarden van alle universiteiten van de lidstaten en werd als zodanig erkend. De tweede Europese school werd in Brussel gebouwd.

Door het succes van dit onderwijsexperiment drong de Europese Economische Gemeenschap en Euratom aan op de uitbouw van meerdere Europese Scholen.

Tegenwoordig zijn er 13 Europese Scholen in 6 landen (België, Italië, Duitsland, Luxemburg, Spanje, Nederland) met in totaal ongeveer 27.000 leerlingen.

In België staat de Regie der Gebouwen in voor het bouwen van Europese scholen en voor het uitvoeren van onderhoud in die scholen. Er zijn reeds 5 Europese scholen in België waarvan 4 in Brussel en 1 in Mol.

De meest recente Europese School in België, deze in Laken (Brussel), dateert van 2012 en biedt ruimte voor 2500 kinderen.

Er is nood aan een vijfde Europese School in het Brussels Gewest door een gebrek aan plaats in de 4 andere Europese Scholen in het gewest. Deze zijn quasi allemaal verzadigd.

Technische fiche tijdelijke Europese School

Eigenaar: Belgische Staat

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Bezetter: Europese Scholen

DBM-consortium 

Design: Abscis Architecten

Build: Denys nv – Jan Snel nv

Maintain: Denys Support nv

Bebouwde oppervlakte voor de tijdelijke school: +/- 12.000 m²

Duur van de werken: maart 2021 – september 2021

Kostprijs van de werken: circa 25,5 miljoen € incl. btw