Opstart van de tweede renovatiefase van de gevangenis van Namen

18/05/2020
Namen
Op maandag 18 mei 2020 heeft de Regie der Gebouwen de tweede fase van de renovatiewerken in de gevangenis van Namen opgestart. De werken zullen ongeveer 2 jaar duren. Na de twee eerste vleugels worden nu de vleugels A en C volledig gerenoveerd en heringericht. Tijdens deze fase worden er ook opfrissingswerken uitgevoerd in de psychiatrische vleugel en in het panoptische centrum. “Investeren in gevangenissen betekent investeren in de veiligheid van de samenleving. Personeel en gedetineerden hebben baat bij een omgeving waarin er een aangenaam leefklimaat kan zijn. Op het einde van deze tweede fase van de werken, zal de gevangenis van Namen een moderne gevangenis zijn die beantwoordt aan de behoeften van Justitie”, verklaart Koen Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen.

Renovatie van de vleugels A en C

Net zoals de vleugels B en D die afgewerkt werden in 2019, worden de vleugels A en C grondig gerenoveerd, van de vloer tot aan het plafond.

Alle deur- en raamopeningen in de cellen worden vergroot en voorzien van nieuw binnen- en buitenschrijnwerk.

De muren en de plafonds worden gerenoveerd en bedekt met een laag epoxyverf om schade door vandalisme te beperken en de reiniging te vergemakkelijken.

De vloer wordt betegeld en het meubilair van de cellen wordt vervangen door nieuwe vaste metalen meubels.

Alle technische installaties worden ook volledig vernieuwd (verwarming, elektriciteit, sanitair, ventilatie) en de communicatie- en veiligheidsinstallaties worden uitgebreid tot deze vleugels.

Renovatie van het panoptische centrum

Het panoptische centrum, van waaruit de vier detentievleugels zichtbaar zijn, wordt ook gerenoveerd.

De elektrische installatie wordt vernieuwd, de muren worden herschilderd, de roosters worden vervangen en de technische uitrusting in de controlekamer krijgt een upgrade.

Renovatie van de psychiatrische vleugel

Ook de psychiatrische vleugel wordt opgefrist: schilderwerken, vervanging van deuren aangepast aan de behoeften van Justitie, vervanging van de technische installaties: sanitair, verwarming, elektriciteit, en een upgrade van het veiligheidssysteem (CCTV Closed-Circuit TeleVision).

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Bezetter: FOD Justitie

Studies en leiding van de werken: Regie der Gebouwen

Fase 2 (renovatie vleugel A en C, psychiatrische vleugel en panoptisch centrum)

Aannemer: Duchêne nv

Duur van de werken: mei 2020 – mei 2022

Kostprijs van de werken: ongeveer 9.500.000 euro incl. BTW

Fase 1 (renovatie vleugels B en D)

Aannemer: SM Louis Duchêne-BPC

Duur van de werken: mei 2017 - mei 2019

Kostprijs van de werken: ongeveer 7 miljoen euro inclusief BTW