Leopoldsburg en Vresse-sur-Semois
Op vrijdag 9 oktober 2020 heeft de Regie der Gebouwen de overheidsopdrachten gepubliceerd voor de toewijzingen van de consortia die verantwoordelijk zullen zijn voor het ontwerp, de financiering, de bouw en het onderhoud van de nieuwe gevangenissen in Leopoldsburg en Vresse-sur-Semois.

De opening van de offertes is voorzien op 27 november 2020. In deze eerste ronde wordt geselecteerd wie een tweede offerte met een concreet project zal mogen indienen. Vervolgens zal een tweede grondige analyse uitgevoerd worden zodat de DBFM-opdrachten in de loop van 2022 gegund kunnen worden.

Een “DBFM”-procedure staat voor “Design”, “Build”, “Finance” en “Maintain”. Het gaat om een publiek-private samenwerking, waarbij de Regie der Gebouwen op zoek gaat naar een privépartner die het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de gevangenis voor zijn rekening neemt. Bij DBFM wordt er een geïntegreerd ontwerp gemaakt en wordt er vanaf het begin samengewerkt, met inbreng van de knowhow van elke partner.

De bouw van de gevangenissen kadert in het Masterplan III dat erop gericht is om gevangenisinfrastructuur in veilige en humane omstandigheden aan te bieden. Beide gevangenissen zullen elk plaats bieden aan 312 gedetineerden.

Gevangenis in Leopoldsburg

De toekomstige gevangenis van Leopoldsburg zal gebouwd worden op een terrein van 8 hectare groot dat deel uitmaakt van het kwartier Reigersvliet. Het terrein werd door Defensie overgedragen aan de Regie der Gebouwen.

Afhankelijk van de termijn om de nodige vergunningen te krijgen, is de start van de werken voorzien rond eind 2023. De bouwwerken zullen vermoedelijk tegen eind 2025 voltooid zijn.

De gevangenis in Leopoldsburg zal een strafhuis zijn waar een gedifferentieerd regime gehanteerd wordt, waarbij de gedetineerde van een ’medium’ (beperkt gemeenschappelijk) naar een ’low’ (open deur) regime kan evolueren.

Naast een cellulaire afdeling voor 312 gedetineerden met zijn nevenfuncties (onthaal- en bezoekerscomplex, medico-sociale afdeling, een administratieve en logistieke afdeling) zal de inrichting eveneens een strafuitvoeringsrechtbank huisvesten. Buiten de gevangenismuren zal er naast een parking ook een gebouw voor sociale tewerkstelling worden opgetrokken.

Consulteer de overheidsopdracht over de gevangenis van Leopoldsburg

Gevangenis in Vresse-sur-Semois

De nieuwe toekomstige gevangenis van Vresse-sur-Semois zal zich meer bepaald in Sugny bevinden.

De vestiging, die lokaal al bekend staat als de "vier mijlpalen"-gevangenis, zal worden gebouwd op een deel van de voormalige NAVO-basis.

Het gaat om een gevangenis voor personen die al veroordeeld zijn (strafhuis) met een capaciteit van 312 gedetineerden: 305 individuele cellen en 7 cellen voor personen met een beperkte mobiliteit.

De bedoeling is om een gedifferentieerd gevangenisregime voor te stellen dat gericht is op een “hoge- gemiddelde – lage” veiligheid, waarbij de gedetineerden kunnen evolueren van een streng naar een soepel regime en waarbij geleidelijk aan meer vrijheden kunnen gegeven worden.

Binnen de gevangenis zal er eveneens ook een strafuitvoeringsrechtbank voorzien worden.

De werkzaamheden zouden naar verwachting in 2023 van start gaan.

De bouw van de nieuwe gevangenis zal ook werkgelegenheid creëren. In totaal zullen er 260 mensen aangeworven worden.

Meer info op de projectpagina

Consulteer de overheidsopdracht van de gevangenis Vresse-sur-Semois