Brussel
Op 28 februari en 1 maart 2022 wordt een werfkraan geplaatst voor de definitieve herstelling van de beschadigde daken en de onderliggende tentoonstellingszalen van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. De kraan komt op een dak van het gebouw en zal ongeveer een jaar blijven voor het hijsen van materiaal in en uit de werfzone.

Een deel van de werfinstallatie werd in de Koningsstraat geplaatst. Die zal gedurende de volledige looptijd van de werf, tot juni 2023, blijven staan. De nodige maatregelen werden genomen om de impact op het verkeer te beperken.

Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister:

Na de tijdelijke werken verheug ik me dat we kunnen beginnen met de definitieve werken, die het mogelijk zullen maken om vanaf volgende zomer de bezoekers waardig te kunnen verwelkomen in dit juweel van ons historisch en cultureel erfgoed.

Situatie na de brand van 18.01.2021

Op 18 januari 2021, brak er brand uit op de daken van het zuidelijk circuit van het Paleis voor Schone Kunsten (kant Koningsstraat). Onmiddellijk na de brand werd een voorlopige afdekking en roofing aangebracht op de beschadigde delen van het dak om verdere waterinsijpeling te vermijden.

De brandschade situeert zich voornamelijk aan het dak en de technische opbouwstructuren. Het originele interieur en de structuur van het historische gebouw van Victor Horta bleef gelukkig grotendeels gespaard.

Het bluswater veroorzaakte echter wel waterschade in de concertzaal Henry Le Boeuf en de tentoonstellingszalen van het zuidelijke expocircuit.

Het voorbij jaar werkte de Regie der Gebouwen nauw samen met Bozar, de studiebureaus en de verzekeringen aan de voorbereiding van de restauratie van het dak en de tentoonstellingszalen. Deze werken zijn een zeer belangrijke stap voor het opnieuw volledig operationeel maken van het gebouw.

Herstellingswerken aan de daken en tentoonstellingszalen

De definitieve herstelling van de beschadigde daken van het zuidelijke circuit en de onderliggende tentoonstellingszalen is prioritair om nieuwe waterinfiltraties te vermijden en zo alle tentoonstellingszalen terug te kunnen openen.

Concreet houdt dit in: het heropbouwen van de zinken dakbedekking en goten, de herstelling van de glazen daken en lichtkoepels, de vernieuwing van de speciale technieken en de ophangrails met daarin de aircobuizen en de restauratie van de parketvloeren.

De daken en tentoonstellingszalen worden op identieke wijze gereconstrueerd, zoals ze waren voor de brand. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele aanpassingen als gevolg van nieuwe normen of technologie die verouderd is of niet meer bestaat.

De Regie der Gebouwen volgt de werf op als bouwheer. De werken (zo’n 9,3 miljoen euro) worden gefinancierd door de verzekering van het Paleis voor Schone Kunsten, met inbegrip van de installatie van moderne technieken. Kleine aanpassingen of verbeteringen aan de situatie voor de brand worden gefinancierd door de Regie der Gebouwen.

Herstellingswerken aan en rond de concertzaal

Het dossier voor de herstellingswerken in en rond de Henry Le Boeufzaal - zoals de plafonds en de rondgangen, de parketten in de foyers, de Cinematek – is in voorbereiding.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer: BOZAR (studie) & Regie der Gebouwen (uitvoering van de werken)
Gebruiker: BOZAR/Paleis voor Schone Kunsten

Studiebureaus: Barbara Van der Wee Architects, SUM Projects, VK Architects & Engineers en Ney&Partners
Verzekeraars Paleis voor Schone Kunsten: P&V en Ethias
Algemene aannemer: N.V. Denys
Duur van de werken: februari 2022 – juni 2023
Kostprijs: ongeveer 9,3 miljoen euro (inclusief btw)