Regie der Gebouwen: lezing bouwhistoriek van het justitiepaleis te Brussel op 12.01.2011

24/12/2010
Brussel
De Regie der Gebouwen organiseert op woensdag 12 januari 2011 een lezing naar aanleiding van het beëindigen van de globale bouwhistorische studie van het justitiepaleis te Brussel. De lezing gaat door in het Justitiepaleis (Poelaertplein) te Brussel. Ze wordt tweemaal gepresenteerd: om 12.30 uur en om 17.00 uur.

De lezing wordt gegeven door dr. Joris Snaet, werkzaam op de restauratiedienst van de Regie der Gebouwen en de auteur van de bouwhistorische studie.

In deze globale studie zijn zo’n 800 tal originele bouwplannen geïntegreerd die een periode bestrijken van 1862 tot circa 1950. Het grootste gedeelte van de plannen stamt uit de periode tussen 1868 en 1883, de periode waarin het justitiepaleis werd opgericht. 

Dankzij deze bouwhistorische studie kan men het gerechtsgebouw beter begrijpen en krijgt men een globaal inzicht in de gebruikte bouwmethoden en technieken. Het justitiepaleis is op technisch gebied een mooi voorbeeld van de toen heersende bouwtechnieken. Het gebouw imponeert door zijn omvang in steen. Maar achter de steen zit er een ijzeren constructie die voor het oog verscholen is.

De lezing op 12 januari 2010 is gratis toegankelijk voor het publiek. De lezing wordt gegeven in het Nederlands, ondersteund met een powerpointpresentatie in het Frans. Ze gaat door in de plechtige zittingszaal van het Hof van Beroep op de eerste verdieping van het Justitiepaleis in Brussel.