Regie der Gebouwen start met de renovatie van de daken van het Museum Kunst & Geschiedenis, het Legermuseum en Autoworld in het Jubelpark in Brussel

04/10/2018
Brussel
Na de volledige opmeting van de daken en een grondige studie start de Regie der Gebouwen met de renovatie van de daken van het Museum Kunst en Geschiedenis, het Legermuseum en Autoworld op de site van het Jubelpark in Brussel. Jan Jambon, vice-eersteminister en minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen : "De werken zijn toegewezen aan de firma SIX bvba en worden in 4 fasen uitgevoerd met respect van het historisch kader van de site. De eerste fase start op 22 oktober 2018. De tweede en volgende fasen zullen besteld worden nadat de vorige fase goed werd uitgevoerd. De federale regering investeert zo’n 21 miljoen euro in dit belangrijk project. De financiering wordt gedragen door de Regie der Gebouwen en door Beliris.”

Zuhal Demir, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid: “Binnenkort is het definitief gedaan met het plaatsen van emmers onder lekkende daken in het Museum Kunst & Geschiedenis.  Sinds mijn aantreden op 24 februari 2017 ben ik continu aan de kar van dit dossier blijven trekken.  Maar nu is het zover.  Het gaat om een gigantisch project.  We spreken immers over maar liefst 31.000 m² daken, zes voetbalvelden groot ongeveer. Maar in tegenstelling tot een voetbalveld, is dit geen effen oppervlak, maar een combinatie van verschillende soorten constructies, dakbedekkingen, glaspartijen, hoeken en kantjes, … Wat ik ook graag wil meegeven – heel belangrijk! – is dat het Museum Kunst & Geschiedenis openblijft gedurende de werken. Meer nog: op 23 november start een grote tentoonstelling over de Inca’s. Het Museum Kunst & Geschiedenis heeft al een van de mooiste collecties Incakunst in Europa.  Speciaal voor deze tentoonstelling wordt deze collectie aangevuld met topstukken uit binnen- en buitenlandse musea.  Kortom, een tentoonstelling om niet te missen! En laat uw paraplu gewoon thuis.”

De daken van het Museum Kunst en Geschiedenis bestaan uit een combinatie van een gebinte in hout, metaal en beton. Het grootste gedeelte van het dak is bekleed met zink dat op verschillende plaatsen doorbroken is door grote glaspartijen. Enkele daken die uitgeven op de kloostertuin zijn bedekt met leien. De koepels zijn dan weer bekleed met lood.

Het dak van de Bordiauhal (Legermuseum), de grote hallen (Autoworld en Legermuseum) en de halfcirkelvormige hallen (onderdeel van het Legermuseum) bestaan uit een metalen structuur bedekt met zink en doorbroken door verschillende glaspartijen. De daken van het Legermuseum zijn 10 jaar geleden nog gerenoveerd en daarom worden alleen de verticale glaspartijen, de lichtstraten en de koepels van de daken vernieuwd. 

Ook de dakbekleding (terrassen) van de Triomfboog wordt aangepakt.

De werken bestaan uit

 • het vernieuwen van de dakbedekking uit lood, zink, EPDM en leien;
 • het aanbrengen van thermische isolatie;
 • het vernieuwen van de dakkoepels;
 • het renoveren van de lichtstraten en verticale glaspartijen (Legermuseum en Autoworld) zonder afbreuk te doen aan het uitzicht
 • het plaatsen van zonwerende, thermische isolerende beglazing;
 • het verbeteren van de regenwaterafvoer;
 • het verwijderen van dak-elementen die niet meer in gebruik zijn (schoorstenen, ventilatiebuizen, enz.);
 • het restaureren van de deksteen uit blauwe hardsteen en herstelling van de voegen;
 • het verbeteren van de levenslijnen en ladders om de veiligheid bij onderhoudswerken te verbeteren;
 • het vernieuwen van de bliksemafleiders.

Werken in fasen

Gelet op de omvang van deze opdracht (meer dan 30.000 m² dakoppervlakte of zo’n 6 voetbalvelden) zullen de daken in meerdere fasen worden gerenoveerd.

In de eerste fase (oktober 2018 – najaar 2019) worden volgende daken gerenoveerd:

 • het dak van de vierkante koer (MKG)
 • het dak rond de kloostertuin (MKG)
 • het dak van de Narthex (MKG)
 • een gedeelte (drie traveeën groot) van de verticale glaspartijen van het dak van de luchtvaarthal (Legermuseum)

De tweede fase (2019-2020) houdt de renovatie in van:

 • het dak van de Rotonde (MKG);
 • het dak rond de Japanse tuin (MKG);
 • het dak van het gebouw ‘Oudheid’ (MKG);
 • het dak van de hemicycle.

De derde fase (2020-2021) houdt de renovatie in van:

 • het dak van Autoworld;
 • het dak van de ateliers van het MKG.

De vierde fase (2021-2022) houdt de renovatie in van:

 • de resterende verticale glaspartijen van het dak van de luchtvaarthal (Legermuseum);
 • de terrassen op de Triomfboog;
 • de glazen opstanden van de Duitse zaal (Legermuseum);
 • de glasstrook van de historische en technische zalen (Legermuseum).

Kwaliteitscontrole

De bestelling van de uitvoering van de tweede, derde en vierde fase hangt af van de goede uitvoering van de vorige fase.

Een federale investering

De federale overheid investeert zo’n 21 miljoen euro (incl. btw) voor de renovatie van alle daken (4 fasen).

De investering gebeurt deels op budget van de Regie der Gebouwen (werken daken Legermuseum en Autoworld) en deels op budget van Beliris (werken daken Museum Kunst & Geschiedenis).

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Opdrachtgever/Bouwheer: Regie der Gebouwen

Financiering: Regie der Gebouwen/Beliris

Aannemer: SIX bvba

Totale dakoppervlakte: ca. 31.000 m² waarvan

 • 18.485 m² MKG
 • 3.490 m² Legermuseum
 • 9.095 m² Autoworld

Duur van de werken: oktober 2018 – eind 2022

Globale investering: ca. 21 miljoen euro (inclusief BTW)

 • 52,5 % gefinancierd door de Regie der Gebouwen
 • 47,5 % gefinancierd door Beliris
Contactpersoon:

Johan Vanderborght
Communicatieverantwoordelijke
Johan.vanderborght@regiedergebouwen.be
Gulden Vlieslaan 87 bus 2 - 1060 Brussel
0479 31 26 91
https://www.regiedergebouwen.be