Verviers
Het Justitiepaleis, dat dateert van de tweede helft van de 19de eeuw, is verouderd en vertoont stabiliteitsproblemen. Sinds de sluiting van de Janson-vleugel werden al een reeks dringende werken en veiligheidswerken uitgevoerd, en er zijn er nog voorzien.

Eind februari 2019 voerde de Regie der Gebouwen de dringende demontage uit van één van de schouwen van de Janson-vleugel, naar aanleiding van de slechte weersomstandigheden die haar stabiliteit hadden verzwakt.

Op maandag 9 maart 2020 werd er in samenspraak met Justitie besloten om een deel van de vleugel te beveiligen die zich aan de kant van de Place du Palais bevindt en grenst aan de gesloten Janson-vleugel. Er werden schoren geplaatst om de vloer van de eerste verdieping te ondersteunen die verzadigd geraakt op het vlak van gewicht.

“Veiligheid is en blijft een prioriteit voor de Regie der Gebouwen. Alle beslissingen zijn genomen in overleg met Justitie. De beveiligings- en stutwerken zijn altijd uitgevoerd om de veiligheid van het personeel en de burgers te verzekeren. Tegelijkertijd zal de Regie der Gebouwen tegen eind maart 2020 de afwerkingen beëindigen van het nieuw gebouw dat zich aan de overkant van het paleis bevindt. Er werden twee nieuwe grote zittingszalen en twee Raadkamers ingericht, net als een onthaaldesk, verschillende loketten en kantoren”, aldus Gert Jansens, Directeur-generaal Operationele diensten van de Regie der Gebouwen.

Stutwerken voor de 1ste verdieping van de vleugel aan de kant van Place du Palais

Op maandag 9 maart 2020 heeft de Regie der Gebouwen, in samenspraak met Justitie, de beveiligingswerken aangevat aan een deel van de vleugel die zich aan de kant van de Place du Palais bevindt, die grenst aan de gesloten Janson-vleugel.

Een studie uitgevoerd in november 2019 heeft uitgewezen dat het beton van de vloeren van de eerste verdieping van deze vleugel verzadigd geraakte. Deze werden oorspronkelijk niet ontworpen om zoveel gewicht te dragen. De huidige behoeften van Justitie zijn geëvolueerd.

In overleg met Justitie werd er besloten om schoren te plaatsen op het gelijkvloers in de salle des pas perdus, maar ook in de lokalen van de Politierechtbank.

Demontage van een schoorsteen naar aanleiding van de slechte weersomstandigheden

Eind februari 2020 heeft de Regie der Gebouwen de dringende demontage van één van de schouwen van de Janson-vleugel uitgevoerd, naar aanleiding van de slechte weersomstandigheden die haar stabiliteit hadden verzwakt.

De werken duurden 2 dagen en bestonden uit de verwijdering van de steen van de kroonlijst die ongeveer 3,5 ton weegt en van de kolommen van de schoorsteen van elk meer dan 400 kg.

Stutwerken en stabilisering van de gevel van de P. Jansonvleugel

In het voorjaar van 2020 wordt de 2de verdieping van de P. Janson-vleugel gestut. De bedoeling is om deze verdieping, waar de informaticaserver is ondergebracht, te ondersteunen.

De deconstructie van de 6 kapellen en de schoorstenen van de P. Janson-vleugel is noodzakelijk om deze te beschermen tijdens de werken. Elke kapel telt ongeveer 35 stenen die één voor één moeten verwijderd en genummerd worden om een identieke reconstructie mogelijk te maken eens de werken zijn afgerond. Deze deconstructie zou in mei 2020 van start moeten gaan.

Begin maart 2020 is de Regie der Gebouwen eveneens begonnen aan de stutwerken van de gesloten Janson-vleugel om de verdieping te ondersteunen die plaats biedt aan de informaticaserver.

Eens deze beveiligingswerken zijn afgerond, kunnen het dak en de vloeren van de 2de verdieping van de P. Janson-vleugel volledig afgebroken worden. De werken zijn voorzien in de zomer van 2020.

Globale renovatie van het justitiepaleis, inclusief de uitbreiding ervan

De Regie der Gebouwen voorziet een volledige studie rond de renovatie van het paleis, inclusief de uitbreiding ervan.

Deze studie zal gebaseerd zijn op het algemeen behoeftenprogramma van Justitie in Verviers dat de FOD Justitie momenteel aan het voorbereiden is in samenwerking met de verschillende betrokken actoren.

De werken zullen in fases worden uitgevoerd, verspreid over verschillende jaren.

 

Meer info op onze website