Tervuren
Vice-Eerste minister en Minister van Binnenlandse zaken bevoegd voor de Regie der Gebouwen Jan Jambon, bezoekt vandaag samen met de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs en de Minister van Begroting bevoegd voor de Nationale Loterij de werf aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. De werken zijn in oktober 2013 gestart. Het nieuwe inkompaviljoen komt uit de grond en de ondergrondse tunnel waarlangs de bezoeker het museum zal kunnen binnentreden, is bijna volledig overdekt. In het museumgebouw zijn de restauratiewerken volop bezig.

Jan Jambon: "Het doel is een totaal vernieuwd museum te creëren met optimale publieksvoorzieningen, een zeer dynamisch, aangepast en aantrekkelijk museum van wereldformaat. Er wordt globaal zo n 66,5 miljoen euro in dit project geïnvesteerd.

De metalen structuur van het inkompaviljoen wordt geplaatst en binnenkort wordt de doorbraak tussen de ondergrondse verbinding en het museumgebouw gerealiseerd. De structurele werken hiervoor schieten goed op. In het museumgebouw wordt volop gewerkt aan de restauratie van deuren, ramen, vloer, wanden, tentoonstellingskasten, enz. Dankzij deze werken zal het Afrikamuseum een nieuwe elan krijgen en wordt zowel de infrastructuur als de scenografie aangepast aan de 21ste eeuw.

Het vandaag nog lege museumgebouw straalt volop grandeur uit en de originele open architectuur van Charles Girault met een overvloed aan licht en ruimtegevoel is verbluffend. Het museumgebouw en zijn omgeving zijn beschermd als monument en als landschap. Het interieur van de gelijkvloerse verdieping is eveneens beschermd, met inbegrip van het originele meubilair.

Welke werken worden uitgevoerd in het inkompaviljoen en de ondergrondse verbinding?

 • De 96meter lange ondergrondse verbinding tussen het inkompaviljoen en het museumgebouw is voor ¾ overdekt. De kern van het inkompaviljoen (waarin de liften en circulatietrappen zitten) wordt in zichtbaar zwart beton gegoten. Het gaat om delicaat werk dat veel precisie vergt. Nadat het beton is gegoten, wordt deze onmiddellijk afgeschermd. De plaatsing van de staalstructuur van het inkompaviljoen neemt ca. 3 weken in beslag.
 • De balk om de toegang te creëren tussen de ondergrondse verbinding en het museumgebouw werd gegoten. Nu wordt er verder gewerkt aan de funderingen om de doorbraak te realiseren.

Welke werken worden uitgevoerd in het Museumgebouw?

 • De gevel aan de zijde van het Stanleypaviljoen en aan de parkzijde (rechterkant) is gerestaureerd en gereinigd. Het schrijnwerk wordt geschilderd in de oorspronkelijke kleur die overeenstemt met de kleur van de gevelsteen zodat het gebouw meer uniformiteit zal uitstralen.
 • De gevel van het Stanleypaviljoen is in de steigers en wordt gerenoveerd.
 • De afbraakwerken (kelders en verdieping) in het museumgebouw zijn voltooid.
 • Een deel van de patio is uitgediept waardoor meer licht in de kelderverdiepingen kan stromen.
 • Het parket wordt opgeschuurd en de plafonds in de tentoonstellingszalen worden geschilderd.
 • De monumentale houten deuren zijn opgeschuurd en worden in de oorspronkelijke kleur geschilderd.
 • De lichtroze schijn in de verf waarmee het plafond wordt geschilderd, stemt overeen met de roze tint uit de onderliggende marmeren platen.
 • In de rotonde (parkzijde) worden twee trappen omgevormd tot een liftkoker met liften voor andersvaliden. Zij zullen via deze liften het museumgebouw kunnen bezoeken.
 • In de kelderverdieping wordt een monumentale toegangstrap geplaatst naar de gelijkvloerse verdieping. Deze komt uit in de wandelgang naast de patio. Ook hier wordt een lift voor andersvaliden voorzien.
 • Vloeren werden uitgebroken voor het aanleggen van hellende vlakken voor andersvaliden.
 • In de kelderverdiepingen worden de bakstenen muren en gewelven gekaleid.
 • Het metselwerk voor de lokalen ten behoeve van de werking van het museum worden gemetst.
 • De marmeren vloeren en wanden worden gerestaureerd.
 • De historische vitrinekasten worden ter plaatste gerestaureerd; zij zijn beschermd en worden in de nieuwe scenografie geïntegreerd.
 • Op de eerste verdieping worden technische lokalen ingericht en landschapskantoren voor het personeel van het museum
 • De lichtstraten worden vernieuwd en voorzien van zonnewering.
 • Een derde van het dak van het museumgebouw werd reeds vernieuwd: de daken werden geïsoleerd en hebben een nieuwe dakbedekking gekregen (zink of leien)
 • De voorbereidende werken voor de technieken (HVAC, elektriciteit, enz.) worden uitgevoerd.

Werken die de volgende maanden worden uitgevoerd

 • Er worden verschillende mock ups (test) geplaatst zodat men kan evalueren alvorens een definitieve beslissing te nemen over welk type materiaal te kiezen zoals bijv. de achterzetramen, de vliesgevel in het museumgebouw, de nieuwe vitrinekasten, de vliesgevel voor het onthaalpaviljoen, enz.
 • In de museumzalen (zijde Leuvensesteenweg) wordt gestart met de reproductie van de muurschilderingen. De oorspronkelijke muurschilderingen worden deskundig overschilderd in de oorspronkelijke kleuren.
 • Alle metalen onderdelen van deuren, leuningen, hekwerk, enz. zijn eerst gedemonteerd en worden nu gezandstraald en behandeld tegen corrosie. Daarna worden ze geverfd.

De scenografie

Parallel met de werken op de werf wordt er momenteel intensief gewerkt aan de nieuwe permanente tentoonstelling. Dit proces gebeurt in een nauwe samenwerking tussen het team museologen en wetenschappers van het KMMA en de externe scenografen Niek Kortekaas en Johan Schelfhout die deel uitmaken van de TV Beel.

Alle thema s die in het vernieuwde museum aan bod zullen komen zijn gedefinieerd. Nu wordt er gewerkt aan het voorontwerp van de tentoonstelling. Binnen een aantal maanden zal het definitieve ontwerp klaar zijn en voorgesteld worden aan de pers.

Infopaviljoen

Geïnteresseerden kunnen een kijkje komen nemen in het informatiepaviljoen dat toegankelijk is via het park.

Naast de maquette waarop zowel het museumgebouw als het nieuwe inkompaviljoen te zien zijn, vind je er ook architectuurplannen en algemene informatie.

Het informatiepaviljoen wordt uitgebaat door de diensten van het KMMA en zal iedere zondag van 13 tot 18 uur toegankelijk zijn en dit vanaf 29 maart 2015.

Technische fiche

 • Eigenaar: Belgische Staat
 • Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
 • Gebruiker: Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
 • Multidisciplinair studieteam: tijdelijke vereniging Stéphane Beel Architecten + Origin Architecture and Engineering + Niek Kortekaas + Michel Desvigne + Arup NL + Bureau Bouwtechniek + RCR + Daidalos Peutz
 • Aannemer: NV Denys (Wondelgem)
 • Start van de werken: oktober 2013
 • Einde van de werken: 2016
 • Heropening van het museum: 2017
 • Globale investeringskost (bouw, honoraria en financiering): 66,5 miljoen euro (bouwkost = 51.079.504,36 euro incl. BTW)