Waver
Op woensdag 23 december 2020 heeft de Belgische staat een terrein van 6 ha gelegen langs de chaussée de Bruxelles in Waver aangekocht (3 miljoen euro) waar de Regie der Gebouwen een forensisch psychiatrisch centrum (FPC) van 250 plaatsen zal bouwen.

Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der Gebouwen: “De Regie der Gebouwen is een belangrijk instrument ten dienste van de regering en in dit geval ten dienste van Justitie. Door het aantal plaatsen in de forensische psychiatrische centra te verhogen, komen er plaatsen vrij in de gevangenissen. De zorg voor specifieke gedetineerden is op die manier beter aangepast, terwijl er plaatsen in de gevangenissen worden vrijgemaakt.”

publiek-private samenwerking 

Het project gebeurt via een DBFMO-procedure (Design, Build, Finance, Maintain et Operate). Dat is een publiek-private samenwerking waarbij de Regie der Gebouwen op zoek gaat naar een privépartner die het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de uitbating van het complex voor zijn rekening neemt. Na 25 jaar wordt het gebouw in perfecte staat van werking overgedragen aan de Staat.

We zijn momenteel in de eindfase voor de gunning van een externe consultancy-, juridische- en financiële opdracht voor dit project. Hierna kunnen we van start gaan met de voorbereiding van het DBFMO-dossier dat de opmaak van het bestek, de bekendmaking van de opdracht en de gunning omvat. Ik ben vooral ook verheugd over de publiek-publieke samenwerking met de RTBF in het kader van deze verwerving”, aldus Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

De DBFMP-opdracht zou in 2022 gelanceerd worden. Dit zou het mogelijk maken om – onder voorbehoud van het bekomen van de nodige vergunningen en toelatingen – het gebouw in 2027 ter beschikking te stellen.

Ik ben verheugd over de vooruitgang in dit belangrijke dossier voor de veilige opvang van geïnterneerde personen, die zal bijdragen tot een betere opvang van alle gedetineerden,” aldus Mathieu Michel.