Leopoldsburg
Vier consortia dingen mee voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de toekomstige gevangenis in Leopoldsburg. De Regie der Gebouwen treedt op als bouwheer.

De geselecteerde consortia krijgen tot november 2021 de tijd om een eerste offerte in te dienen. Op basis van die offerte zullen onderhandelingen worden opgestart om te komen tot een definitieve offerte. Vermoedelijk begin 2023 zal bekend zijn welk consortium de nieuwe gevangenis mag realiseren.

Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, bevoegd voor Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen:

"Ik ben verheugd over de vooruitgang in dit dossier. Met deze nieuwe gevangenis breiden we niet alleen het aantal beschikbare plaatsen uit, maar creëren we ook werkgelegenheid."

Uitvoering van het Masterplan voor een detentie en internering in humane omstandigheden

De gevangenis in Leopoldsburg wordt gerealiseerd in het kader van het Masterplan III voor een detentie en internering in humane omstandigheden, dat in 2016 door de federale ministerraad werd goedgekeurd.

In uitvoering van het globale Masterplan (het eerste Masterplan dateert van 2008) werden reeds een gevangenis in Marche-en-Famenne (2013), Beveren (2014), Leuze-en-Hainaut (2014) en een centrum voor geïnterneerden in Antwerpen (2016) en Gent (2014) gerealiseerd. Momenteel is de bouw van een gevangenis in Haren (Brussel) en Dendermonde in uitvoering.
Ook voor de toekomstige nieuwe gevangenis in Vresse-Sur-Semois zijn de opdrachtdocumenten nu naar de kandidaat-consortia gestuurd.

De gevangenis in Leopoldsburg zal een strafhuis zijn waar veroordeelden verblijven en waarbij een gedifferentieerd regime is voorzien. Zo kan de gedetineerde van een ’medium’ (beperkt gemeenschappelijk) naar een ’low’ (open deur) regime evolueren.

Naast een cellulaire afdeling voor 312 gedetineerden met zijn nevenfuncties (onthaal- en bezoekerscomplex, medico-sociale afdeling, een administratieve en logistieke afdeling) zal de inrichting eveneens een strafuitvoeringsrechtbank huisvesten. Buiten de gevangenismuren zal er naast een parking ook een gebouw voor sociale tewerkstelling worden opgetrokken.

Waar zal de nieuwe gevangenis komen?

De gevangenis zal gebouwd worden op een voormalig legerterrein, gelegen in kwartier Reigersvliet in Leopoldsburg. Het terrein, dat oorspronkelijk eigendom was van Defensie, is ongeveer acht hectare groot en werd door de Regie der Gebouwen aangekocht.

Realisatie via een DBFM-opdracht

De gevangenis zal gebouwd worden op basis van een DBFM-procedure, waarbij DBFM staat voor Design, Build, Finance en Maintain.

Dat is een publiek-private samenwerking, waarbij de Regie der Gebouwen op zoek gaat naar een privépartner die het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de gevangenis voor zijn rekening neemt.

Bij DBFM-projecten wordt er een geïntegreerd ontwerp gemaakt en wordt er vanaf het begin samengewerkt, met inbreng van de knowhow van elke partner.

Een externe consultant, het consortium STIBBE-PWC, verleent juridische en financiële bijstand bij de bouw van de nieuwe gevangenis.

Selectie van het DBFM-consortium

In oktober 2020 publiceerde de Regie der Gebouwen de overheidsopdracht voor de indiening van kandidaturen voor het ontwerp, de financiering, de bouw en het onderhoud van de toekomstige nieuwe gevangenis in Leopoldsburg.

Vier consortia dienden een kandidatuur in. Alle vier de kandidaat-consortia werden weerhouden en worden uitgenodigd een eerste offerte met een concreet project in te dienen tegen eind november 2021. Vervolgens zal na een grondige analyse van die offertes, onderhandelingen worden opgestart zodat na de indiening van een BAFO (Best And Final Offer) de opdracht begin 2023 gegund kan worden.

Volgende consortia dingen mee voor de opdracht:

BV. LIMes i.o.
Samenstelling:

 • Design: BEEL architects, B2ai, Smits Van Burghs, Boydens
 • Build: Denys en Democo
 • Finance: Macquarie Corporate holdings
 • Maintenance: Sodexo en Denys Support

SPV i .o. Consortium Future Prisons Leopoldsburg
Samenstelling:

 • Design: Gortemaker Algra Feenstra, ASSAR Architects, JNC International, Establis & Pirnay, VENAC, Bureau d'etudes Lemaire, Ellyps, Tractebel Engineering en Meelis Partners
 • Build: Cordeel Hoeselt, Willemen construct, Cordeel Temse, IMTECH Belgie, Franki Construct
 • Finance: BE.SHARPP
 • Maintenance: Cordeel Maintenance, GOM, Facilicom, W-Care, IMTECH Belgium

NV – PI Leopoldsburg
Samenstelling:

 • Design: Hootsmans Architectuurbureau, Arch & TECO, EGM Architecten, Bas Smets, Ingenium nv, Fabricom Security
 • Build: NV Besix, Houben, Jan de Nul, EEG, Fabricom
 • Finance: EPICo, Rebel
 • Maintenance: Cofely Services, ISS Facility Services

Poort van Leopoldsburg
Samenstelling:

 • Design: Jasper-Eyers Architects, Archivolt architecten, VK architects & engineers, Halmos adviseurs
 • Build: BAM Interbuild, NV Vanderstraeten, Cegelec
 • Finance: BAM PPP
 • Maintenance: BAM FM, VINCI Facilities, Compass group, BAM FM

Planning van de werken

Afhankelijk van de termijn om de nodige vergunningen te krijgen, starten de werken in de loop van 2024. Ze zullen ongeveer 2 jaar duren.

Technische fiche

Bouwheer: Regie der Gebouwen
Eindgebruiker: FOD Justitie
Consultant - juridische en financiële bijstand: consortium STIBBE-PWC
DBFM-consortium: nog te bepalen
Ter beschikkingstermijn: 25 jaar (daarna neemt de federale staat kosteloos de gevangenis over)
Oppervlakte site: 8 ha
Capaciteit: 312 plaatsen
Duur der werken: 2024-2026